ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานก่อสร้างและพัสดุ]

 1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม         view : 1,116
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. เอกสารอบรมโครงการ" การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"         view : 1,109
      ณ วันที่ : 07 พย. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 1,112
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th