ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานการเงิน]

 1. รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน สิงหาคม 2564         view : 29
      ณ วันที่ : 07 ตค. 64   โดย :  []
 2. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เดือน พ.ค.2563ล่าสุด         view : 1,001
      ณ วันที่ : 05 มิย. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559         view : 1,003
      ณ วันที่ : 28 ตค. 59   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 28 กค 59         view : 1,001
      ณ วันที่ : 01 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740