ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .37 Next
 1. ขอเมตตาเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์         view : 30
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 22
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์         view : 18
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งติดต่องานสารบรรณอิเล็กทรนิกส์         view : 19
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 16
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก         view : 19
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทเอเชียประกันภัย         view : 42
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. มหาลัยวิทยาการกี่ฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเลิกทอรนิก         view : 17
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน         view : 16
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อขแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิก         view : 14
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมส่งสำเนาหนังสือขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 15
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรนิกส์         view : 15
      ณ วันที่ : 18 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอส่งแนวทางปฎิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วและจักรยานเข้ามาในราชอาณาจักร         view : 30
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณ์อิเล็กทรอนิกส์         view : 20
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราขอแจ้งชื่อที่อยู่ไปษณีย์อิเลกทรอนิกส์         view : 21
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์         view : 12
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ส่งแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม         view : 22
      ณ วันที่ : 15 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมารเพื่อจัดซื้อโทรศัพท์ในการเรียนและอบรมออนไลน์         view : 27
      ณ วันที่ : 15 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาลิตินอเมริกา         view : 39
      ณ วันที่ : 08 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการใชับัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุและเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้า         view : 31
      ณ วันที่ : 08 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 19
      ณ วันที่ : 08 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญชวนร่วมถวายพระกุศลในงานวันประสูติครบรอบ ๑๐๐ ปี         view : 24
      ณ วันที่ : 08 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2564         view : 312
      ณ วันที่ : 15 ตค. 64   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีวัดเหมืองแดง ประจำปี 2564         view : 125
      ณ วันที่ : 12 ตค. 64   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่         view : 109
      ณ วันที่ : 12 ตค. 64   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน         view : 72
      ณ วันที่ : 08 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 ตค. 64   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย         view : 91
      ณ วันที่ : 11 ตค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอัคคีภัย         view : 69
      ณ วันที่ : 11 ตค. 64   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล         view : 50
      ณ วันที่ : 11 ตค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทบาศาสตร์         view : 57
      ณ วันที่ : 05 ตค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740