ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .39 Next
 1. "สัปดาห์สินเชื้อเพื่อบุคลากรภาครัฐ" โดยช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๕         view : 30
      ณ วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ๒๕๖๕         view : 6
      ณ วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน         view : 19
      ณ วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด ทางทิศตะวันออกริมแม่น้ำเพชรบุรี         view : 4
      ณ วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕         view : 3
      ณ วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. เชิญชวนสั่งจองปฎิทินสาธารณสุขพ.ศ ๒๕๖๖         view : 6
      ณ วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสมาชิก กบข. ทำแบบสอบถาม         view : 7
      ณ วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูง งานวันแม่แห่งชาติ         view : 22
      ณ วันที่ : 20 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ         view : 14
      ณ วันที่ : 20 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร " การเขียนหนังสือราชการ"         view : 21
      ณ วันที่ : 20 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที         view : 80
      ณ วันที่ : 18 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. หมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา         view : 28
      ณ วันที่ : 12 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. หลักเกณฑ์และวิธีการในกสรอนุญาตให้บุคคลซึ่งสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ         view : 49
      ณ วันที่ : 11 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 1,097
      ณ วันที่ : 06 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากึศล"ช่วยสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม"         view : 1,085
      ณ วันที่ : 06 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. โรงพยา่บาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ - ส่งหนังสือ         view : 1,079
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย         view : 1,081
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบากให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา         view : 1,071
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๕         view : 1,081
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 1,078
      ณ วันที่ : 25 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "กฏหมายและจริยธรรม         view : 1,076
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. การเผยแพร่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรื่อน         view : 1,075
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกกลาง         view : 1,075
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่อกระบวนงานสารบรรณ         view : 1,073
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกลำดวน         view : 1,071
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. วัดทานตะวันขอรับการอนุเคราะห์รถตู้โดยสาร         view : 1,072
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. โรงพยาบาลกุมภวาปี ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์กลาง         view : 1,071
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอรับการอนุเคราะห์โอนครุภัณฑ์เก่าชำรุด         view : 1,068
      ณ วันที่ : 04 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็ก         view : 1,068
      ณ วันที่ : 31 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้าง "พระไกษัชยคุรุไวฑูรยประภาคถาดตพุฑธเจ้า)         view : 1,065
      ณ วันที่ : 31 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th