ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .39 Next
 1. การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูง งานวันแม่แห่งชาติ         view : 20
      ณ วันที่ : 20 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ         view : 9
      ณ วันที่ : 20 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร " การเขียนหนังสือราชการ"         view : 26
      ณ วันที่ : 20 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที         view : 70
      ณ วันที่ : 18 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. หมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา         view : 21
      ณ วันที่ : 12 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการในกสรอนุญาตให้บุคคลซึ่งสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ         view : 43
      ณ วันที่ : 11 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 1,086
      ณ วันที่ : 06 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากึศล"ช่วยสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม"         view : 1,079
      ณ วันที่ : 06 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. โรงพยา่บาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ - ส่งหนังสือ         view : 1,073
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย         view : 1,074
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบากให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา         view : 1,072
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๕         view : 1,076
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 1,077
      ณ วันที่ : 25 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "กฏหมายและจริยธรรม         view : 1,077
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. การเผยแพร่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรื่อน         view : 1,076
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกกลาง         view : 1,074
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่อกระบวนงานสารบรรณ         view : 1,072
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกลำดวน         view : 1,071
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. วัดทานตะวันขอรับการอนุเคราะห์รถตู้โดยสาร         view : 1,071
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. โรงพยาบาลกุมภวาปี ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์กลาง         view : 1,069
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอรับการอนุเคราะห์โอนครุภัณฑ์เก่าชำรุด         view : 1,068
      ณ วันที่ : 04 เมย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็ก         view : 1,069
      ณ วันที่ : 31 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้าง "พระไกษัชยคุรุไวฑูรยประภาคถาดตพุฑธเจ้า)         view : 1,065
      ณ วันที่ : 31 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. สำนักงานจังหวัดกระบี่ส่งสำเนาหนังวสือ แจ้งที่อยู่ไปษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 1,066
      ณ วันที่ : 30 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกลำดวน"         view : 1,070
      ณ วันที่ : 30 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์         view : 1,066
      ณ วันที่ : 30 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. แจ้งภาพเครื่องหมายราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         view : 1,067
      ณ วันที่ : 30 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ         view : 1,064
      ณ วันที่ : 30 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อการศ฿กษา         view : 1,064
      ณ วันที่ : 30 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. โครงการเปิดเทอมใหม่ ปั่นใจ ส่งน้องไปเรียน         view : 1,065
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740