ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .17 Next
 1. ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๒         view : 6
      ณ วันที่ : 17 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำชอสินเชื้อกองทุน         view : 35
      ณ วันที่ : 05 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 21
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชา         view : 16
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน         view : 29
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอความร่วมมือในการจัดทำนิตยสาร "เชียงใมห่ ปี ๒๕๖๒ "         view : 19
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการการดำเนินงานของมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย         view : 12
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. การรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์         view : 22
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. การจำหน่ายเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดับตรงสัญษณ์         view : 125
      ณ วันที่ : 25 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. การจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยงานของรัฐ         view : 18
      ณ วันที่ : 22 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอเชิญชวนเช่าวัตถุมงคล "คู่บุญมหาบารมีพุทธมงคล"         view : 19
      ณ วันที่ : 20 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ "หนังสือราชการ"         view : 34
      ณ วันที่ : 20 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. เชิญชวนร่วมแต่งกายพื้นเมืองและพูดภาษาเมือง ในงานประเพณีสงการนต์         view : 40
      ณ วันที่ : 19 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ         view : 167
      ณ วันที่ : 12 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเรียนเชิญร้่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 15
      ณ วันที่ : 12 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. แนวทางปฎิบัติกรณีพบบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของทำหาย         view : 47
      ณ วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ         view : 31
      ณ วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญร่วมบริขาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์         view : 17
      ณ วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี         view : 23
      ณ วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. แจ้งย้ายที่ทำการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์         view : 23
      ณ วันที่ : 07 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์         view : 28
      ณ วันที่ : 28 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ชอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร         view : 43
      ณ วันที่ : 27 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีประสบอัคคีภัย         view : 26
      ณ วันที่ : 27 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ         view : 53
      ณ วันที่ : 27 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตทำการบินอากาศยาน         view : 39
      ณ วันที่ : 25 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. การประดับธงชาติและตราสัญษณ์ลักณ์อาเซียน         view : 26
      ณ วันที่ : 25 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชการ         view : 31
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ         view : 33
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเชิญชวนเข้าชมมหกรรมในงาน "ไม่มีค่า"         view : 27
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และการแต่งตั้งกงสุลกิตศักดิ์ต่างประเทศในไทย         view : 28
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740