ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .22 Next
 1. นำส่งหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์         view : 25
      ณ วันที่ : 04 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกำหนดการซ้อมกำลังพล         view : 6
      ณ วันที่ : 04 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเชิญชวนสั่งปฎิทินสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓         view : 9
      ณ วันที่ : 03 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ผลตรวจการออกสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย         view : 21
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. การจัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธร หลังปี สิบสองนักษัตร         view : 13
      ณ วันที่ : 29 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ         view : 16
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค         view : 17
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. รณรงค์ใช้ผลิคภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง         view : 9
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก ผู้ช่วยโฆษกจังหวัดเชียงใหม่         view : 10
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิติโค-กระบือ มอบให้กับธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร         view : 10
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเตซี         view : 20
      ณ วันที่ : 20 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงิน         view : 38
      ณ วันที่ : 13 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒         view : 146
      ณ วันที่ : 12 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. การกำหนดว้นหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร         view : 58
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีองค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๒         view : 13
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและรับบริจาค         view : 19
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. เชิญชวนร่วมรณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองในช่วงเทศกาลงานประเพณีเดือนยี่เป็ง         view : 67
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบปรมาณ         view : 26
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ประชาสัมพันธ์หนังสือ ๘๗ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี         view : 15
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. แจ้งปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/โทรสารโรงพยาบาลบางน้ำเปรี่ยว         view : 40
      ณ วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต         view : 31
      ณ วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชยนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๔"         view : 41
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ เอ แอน โอม เชียงใหม่         view : 32
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย         view : 44
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน         view : 26
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. เชิญชวนสั่งจองปฎิทินสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓         view : 50
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         view : 24
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒         view : 27
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเชิญซื้อสลากกาชาดธรรมศาสตร์ ๒๕๖๒ เพื่อการกุศล         view : 23
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านวานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ         view : 29
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740