ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .18 Next
 1. กำหนดชื่่อภาษาอังกฤษสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์         view : 25
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้ว้นที่ ๔ พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคล         view : 19
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ         view : 8
      ณ วันที่ : 12 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย         view : 5
      ณ วันที่ : 12 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"         view : 30
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจและชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย         view : 42
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสร้างพระพุทธสุริยา         view : 17
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์สนับสนุน เดิน -วิ่ง การกุศล         view : 25
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สารคดีสั้น ชุด ในโอกาส เปลี่ยนชีวิต         view : 19
      ณ วันที่ : 31 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา         view : 26
      ณ วันที่ : 31 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. การประกาศใช้รหัสมาตรฐานการปกครองของไทย         view : 26
      ณ วันที่ : 27 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิต         view : 23
      ณ วันที่ : 27 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. การร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 27
      ณ วันที่ : 27 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย         view : 35
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของโรงพยาบาล เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์         view : 29
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื้อตามโครงการสวัสดิการ (ธอส)         view : 45
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. กำหนดวันหยุดราชการประจำปี         view : 50
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขิเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 29
      ณ วันที่ : 08 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลที่อยู่สำนักงาน         view : 47
      ณ วันที่ : 08 พค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอความอนุเคราะห์รวบรวมเอกสารภาพถ่ายกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธี         view : 66
      ณ วันที่ : 23 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. เรียนเชิญร่วมบริจาคในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย         view : 30
      ณ วันที่ : 23 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๒         view : 49
      ณ วันที่ : 17 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำชอสินเชื้อกองทุน         view : 76
      ณ วันที่ : 05 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 59
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชา         view : 58
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน         view : 60
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอความร่วมมือในการจัดทำนิตยสาร "เชียงใมห่ ปี ๒๕๖๒ "         view : 46
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการการดำเนินงานของมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย         view : 34
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. การรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์         view : 43
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. การจำหน่ายเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดับตรงสัญษณ์         view : 152
      ณ วันที่ : 25 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740