ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .21 Next
 1. แจ้งปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/โทรสารโรงพยาบาลบางน้ำเปรี่ยว         view : 18
      ณ วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต         view : 12
      ณ วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชยนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๔"         view : 23
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ เอ แอน โอม เชียงใหม่         view : 13
      ณ วันที่ : 15 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย         view : 27
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย         view : 23
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน         view : 9
      ณ วันที่ : 11 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. เชิญชวนสั่งจองปฎิทินสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓         view : 28
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         view : 9
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒         view : 12
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอเชิญซื้อสลากกาชาดธรรมศาสตร์ ๒๕๖๒ เพื่อการกุศล         view : 13
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านวานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ         view : 20
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 13
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอเชิญบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่         view : 15
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์         view : 10
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่         view : 28
      ณ วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอประชาสัมพันธ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 29
      ณ วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุ่นแรง         view : 15
      ณ วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 17
      ณ วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ข้อมูลรายการทางทะเบียนและภาษีรถ         view : 19
      ณ วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒         view : 18
      ณ วันที่ : 01 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 15
      ณ วันที่ : 01 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒         view : 13
      ณ วันที่ : 01 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง "พระพุทธเวชศาดา"         view : 13
      ณ วันที่ : 01 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. การประชาสัมพัันธ์ร่วมโครงการ"แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ"         view : 14
      ณ วันที่ : 01 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. การจำหน่ายแสตมป์ที่ละลึก เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี         view : 37
      ณ วันที่ : 25 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข         view : 15
      ณ วันที่ : 25 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธา         view : 17
      ณ วันที่ : 25 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงาน ก.พ.         view : 23
      ณ วันที่ : 18 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. แนวทางการนำเสนอเอกสารต่อนายอนุทิน         view : 49
      ณ วันที่ : 18 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740