ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .16 Next
 1. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชการ         view : 11
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ         view : 6
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเชิญชวนเข้าชมมหกรรมในงาน "ไม่มีค่า"         view : 8
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และการแต่งตั้งกงสุลกิตศักดิ์ต่างประเทศในไทย         view : 7
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง         view : 4
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร         view : 5
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. องค์การสวนสัตว์ ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่         view : 29
      ณ วันที่ : 18 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่         view : 16
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. การดำเนินโครงการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา         view : 5
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอสนับสนุนทุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ         view : 8
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภรคฤดูร้อน         view : 9
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ         view : 41
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภัย         view : 55
      ณ วันที่ : 30 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นราธิวาส ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์         view : 53
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. การไฟฟ้านครหลวงย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่         view : 33
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอเชิญส่งทีมนักกี่ฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบตมินตันเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี         view : 34
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. เเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการระบุชื่อผู้รับหนังสือของหน่วยงาน         view : 73
      ณ วันที่ : 18 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. องค์การจัดการน้ำเสียโอนย้ายกิจการ         view : 61
      ณ วันที่ : 18 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดื่อนธันวาคม 2561 (ประกันสังคม)         view : 57
      ณ วันที่ : 18 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด         view : 141
      ณ วันที่ : 18 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ         view : 92
      ณ วันที่ : 02 มค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. สำนักโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียร และกิจกรรมพิเศษซื่อ่อของหน่วยงาน พรต.         view : 117
      ณ วันที่ : 13 ธค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียน         view : 93
      ณ วันที่ : 13 ธค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๒         view : 83
      ณ วันที่ : 13 ธค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ         view : 142
      ณ วันที่ : 03 ธค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคกระบือ มอบให้ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร         view : 110
      ณ วันที่ : 22 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินงานวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิ่น วิ่ง ครั้งที่ ๒         view : 86
      ณ วันที่ : 22 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 96
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 84
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. วิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แจ้งเปลี่ยนโทรศัพท์/โทรสาร         view : 71
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740