ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .19 Next
 1. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ         view : 5
      ณ วันที่ : 20 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง         view : 16
      ณ วันที่ : 20 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอความอนุเคราะห์ปูนซีเมนต์ จำนวน ๒ กระสอบ ร่วมสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัด         view : 13
      ณ วันที่ : 15 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒         view : 9
      ณ วันที่ : 15 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร         view : 7
      ณ วันที่ : 15 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 7
      ณ วันที่ : 15 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขอรับการสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งการกุศล "ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ ๓ เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล จังหวัดตราด"         view : 15
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอแแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร         view : 19
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ อสม.และจิตอาสา ที่ประสบอัคคีภัย         view : 14
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งมหากุศลมหิดล 62         view : 42
      ณ วันที่ : 06 สค. 62   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้าบัญชี "กองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ"         view : 25
      ณ วันที่ : 06 สค. 62   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. นำส่งหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒         view : 32
      ณ วันที่ : 26 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี          view : 35
      ณ วันที่ : 26 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือและสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ         view : 31
      ณ วันที่ : 26 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอความเมตตาบริจาครถเก่า         view : 65
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.         view : 28
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอรับการสนับสนุนการจำหน่ายหนังสือสมุดภาพรัชกาลที่ ๗ เสด็จมณฑลพายัพ         view : 34
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. นำส่งหมายกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน         view : 30
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมาราชาภิเษก         view : 52
      ณ วันที่ : 18 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย         view : 27
      ณ วันที่ : 18 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้า         view : 60
      ณ วันที่ : 12 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน การทรวงเกษตรกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒         view : 40
      ณ วันที่ : 12 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดประชุม อบรม สัททนา ณ อุทยาหลวงราชพฤกษ์         view : 31
      ณ วันที่ : 12 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. การกำหนดเลชที่หนังสือออกของศูนย์ราชการอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล         view : 33
      ณ วันที่ : 12 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 28
      ณ วันที่ : 11 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอความสนับสนุนบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงค์ที่ชำรุดทรดโทรม         view : 30
      ณ วันที่ : 10 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. โรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 28
      ณ วันที่ : 10 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. วัดโคกกระเบื้อง ขอรับจิตเมตตาบริจาครถเก่าหยุดใช้งาน         view : 23
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่         view : 36
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วัให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล         view : 51
      ณ วันที่ : 08 กค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740