ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .27 Next
 1. แจ้งเอกสารนำส่งเรื่อนจำกลางเชียงใหม่ศูญหาย         view : 60
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓         view : 21
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปี การสาธารณสุขไทย         view : 40
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓         view : 21
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. การแต่งตั้งกงสุลกิติมาศักดิ์สหพันธ์า่ธารณรัฐเยอรมนี ณ จังหวัดเชียงใหม่         view : 16
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. การแต่งตั้งกงสุลกิตมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ณ จังหวัดเชียงใหม่         view : 12
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื้อและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ         view : 76
      ณ วันที่ : 30 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร         view : 112
      ณ วันที่ : 22 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓         view : 183
      ณ วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถี การจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพรไทย         view : 81
      ณ วันที่ : 15 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ         view : 43
      ณ วันที่ : 15 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "กองบุญบูรณะป้ายช่วงอนุศรสถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"         view : 46
      ณ วันที่ : 13 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓         view : 133
      ณ วันที่ : 02 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. มาตราการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์ติดต่อไวนา         view : 246
      ณ วันที่ : 26 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 67
      ณ วันที่ : 26 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอรับการสนับสนุนใชับริการของโรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง รวมทั่งบริการแหล่งท่องเที่ยว         view : 131
      ณ วันที่ : 24 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. การย้ายสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่         view : 96
      ณ วันที่ : 24 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิทโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓         view : 71
      ณ วันที่ : 22 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. การรับสนับสุนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน         view : 71
      ณ วันที่ : 22 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ถึงแก่สัญกรรม         view : 126
      ณ วันที่ : 12 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. มอบห้องพักฟรีแก่ทีมแพทย์ coviD-19         view : 266
      ณ วันที่ : 10 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. การสนับสุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน         view : 89
      ณ วันที่ : 10 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอส่งหมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมทรมหาอานันทมหิดลดล         view : 131
      ณ วันที่ : 09 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ที่ สธ ๐๒๔๐/ว๑๐๗๒๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอแจ้งการติดต่อหน่วยงาน         view : 89
      ณ วันที่ : 09 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอนำเสนอและประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต         view : 78
      ณ วันที่ : 08 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริการ LINE KUNGTHAI Connext         view : 87
      ณ วันที่ : 08 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำตรวจแห่งชาติ         view : 155
      ณ วันที่ : 08 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ รับชมภาพยนตร์ฟรี         view : 181
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. แจ้งช่องทางออนไลน์รับ-ส่งเอกสาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวีสโคโรนา         view : 89
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓         view : 105
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740