ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .29 Next
 1. แจ้งการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด         view : 8
      ณ วันที่ : 25 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน         view : 14
      ณ วันที่ : 22 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเชิญชวนสั่งซื้อปฎิทินสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๔         view : 30
      ณ วันที่ : 22 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอความอนุเคราะห์บริจาคช่วยเหลือครอบครัวบุคลากร         view : 43
      ณ วันที่ : 21 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา         view : 143
      ณ วันที่ : 19 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. การประชาสัมพันธ์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน         view : 36
      ณ วันที่ : 18 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่         view : 42
      ณ วันที่ : 13 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา         view : 54
      ณ วันที่ : 11 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. แจ้งควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)และบริษัท กสท         view : 58
      ณ วันที่ : 07 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. งดกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่         view : 54
      ณ วันที่ : 07 มค. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. กรมข้าวแจ้งเปลี่ยนที่อยู่         view : 62
      ณ วันที่ : 18 ธค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank          view : 59
      ณ วันที่ : 18 ธค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ชอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ผู้ประสบอัคคีภัย         view : 61
      ณ วันที่ : 17 ธค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอเชิญร่วมการแข็งขันหรือสนับสนุนการแข่งขันกี่ฬาเปตองการกุศล         view : 68
      ณ วันที่ : 17 ธค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล SUthep run for life ๒๐๒๐         view : 124
      ณ วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. การถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน"         view : 79
      ณ วันที่ : 07 ธค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค - กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค - กระบือ         view : 183
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด         view : 78
      ณ วันที่ : 30 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. สำนักหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ แจ้งเปิดวันทำการ         view : 82
      ณ วันที่ : 30 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร         view : 81
      ณ วันที่ : 24 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั่งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด         view : 59
      ณ วันที่ : 24 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญชวนหน่วยงานประกวดหนังสือดีเด่น         view : 66
      ณ วันที่ : 18 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอเชิญชวนบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด"ประจำปี ๒๕๖๔         view : 91
      ณ วันที่ : 12 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ         view : 88
      ณ วันที่ : 12 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ         view : 69
      ณ วันที่ : 12 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขออวามอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการกระจายเสียง         view : 56
      ณ วันที่ : 12 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น         view : 65
      ณ วันที่ : 12 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ         view : 154
      ณ วันที่ : 10 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ประกาศ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร         view : 95
      ณ วันที่ : 09 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี63         view : 73
      ณ วันที่ : 09 พย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740