ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .22 Next
 1. แจ้งปรังปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย         view : 10
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"         view : 8
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข         view : 71
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. กำหนดเลขที่หนังสือออกของ "สำนักโครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ"         view : 29
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้า         view : 39
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล         view : 20
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. นำส่งหมายกำหนดการวันสมเด็จพระเจ้าตากมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๒         view : 21
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ประชาสัมพันธ์กิจกรมมอบของขวัญปีใหม่         view : 20
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ ๑๑๔ ปี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย         view : 29
      ณ วันที่ : 23 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. นำส่งหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์         view : 76
      ณ วันที่ : 04 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกำหนดการซ้อมกำลังพล         view : 42
      ณ วันที่ : 04 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอเชิญชวนสั่งปฎิทินสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓         view : 57
      ณ วันที่ : 03 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ผลตรวจการออกสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย         view : 66
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. การจัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธร หลังปี สิบสองนักษัตร         view : 38
      ณ วันที่ : 29 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ         view : 35
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค         view : 36
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. รณรงค์ใช้ผลิคภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง         view : 37
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก ผู้ช่วยโฆษกจังหวัดเชียงใหม่         view : 26
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิติโค-กระบือ มอบให้กับธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร         view : 28
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเตซี         view : 35
      ณ วันที่ : 20 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงิน         view : 54
      ณ วันที่ : 13 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒         view : 166
      ณ วันที่ : 12 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. การกำหนดว้นหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร         view : 76
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีองค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๒         view : 28
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและรับบริจาค         view : 37
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. เชิญชวนร่วมรณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองในช่วงเทศกาลงานประเพณีเดือนยี่เป็ง         view : 82
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบปรมาณ         view : 42
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ประชาสัมพันธ์หนังสือ ๘๗ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี         view : 30
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. แจ้งปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/โทรสารโรงพยาบาลบางน้ำเปรี่ยว         view : 50
      ณ วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต         view : 43
      ณ วันที่ : 17 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740