ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .28 Next
 1. เรียนเชิญชวนร่วมงาน "วันสมเด๊จย่า" ประจำปี ๒๕๖๓         view : 6
      ณ วันที่ : 19 ตค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. แจ้งการจัดกิจกรรมหารายได้ บรรยายธรรมะเดลิเวอรรี่ ในโครงการสืบสานวัฒนธรรม ไทยร่วมใจ         view : 4
      ณ วันที่ : 19 ตค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเชิญร่วมแข่งขันกอฟ์การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน         view : 6
      ณ วันที่ : 19 ตค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประประจำปี ๒๕๖๓         view : 15
      ณ วันที่ : 15 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 ตค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ประชาสัมพันธ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ละลึก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         view : 29
      ณ วันที่ : 09 ตค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า         view : 11
      ณ วันที่ : 07 ตค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนใช้และสวมใส่ผ้าไทย         view : 30
      ณ วันที่ : 06 ตค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓         view : 33
      ณ วันที่ : 05 ตค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอเชิญร่วมทำพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         view : 35
      ณ วันที่ : 25 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย         view : 75
      ณ วันที่ : 23 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ         view : 53
      ณ วันที่ : 22 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๓         view : 30
      ณ วันที่ : 22 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. วันพระราชทานธงชาติไทย         view : 31
      ณ วันที่ : 22 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓         view : 30
      ณ วันที่ : 22 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ธนาคาร อารคารสงเคราะห์ (ธอส) ให้บริการดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้การแอปพลิเคชั่น         view : 51
      ณ วันที่ : 22 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอเชิญร่วมทำบุญรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว         view : 53
      ณ วันที่ : 16 กย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓         view : 70
      ณ วันที่ : 15 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓         view : 38
      ณ วันที่ : 15 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 35
      ณ วันที่ : 15 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓         view : 59
      ณ วันที่ : 10 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓         view : 41
      ณ วันที่ : 10 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาณี         view : 74
      ณ วันที่ : 08 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ 2564.         view : 127
      ณ วันที่ : 02 กย. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเฉยวันหยุดในช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)         view : 143
      ณ วันที่ : 31 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน         view : 111
      ณ วันที่ : 26 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๓         view : 43
      ณ วันที่ : 26 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ประชาสัมพันธ์การยืนยันแบบแสดงแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๖๒         view : 84
      ณ วันที่ : 19 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 40 ปี การถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์นายแพทย์ วัชโรทัย         view : 100
      ณ วันที่ : 19 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักดิราช ๒๕๖๓         view : 64
      ณ วันที่ : 18 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓         view : 84
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740