ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานธุรกิจสุขภาพ]

 1. การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพือสุขภาพ         view : 5,401
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 มิย. 60   โดย : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
 2. ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา          view : 2,065
      ณ วันที่ : 04 พค. 60   โดย : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
 3. ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตแทนและการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ ที่ สธ 0713.05/ 85 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560          view : 1,295
      ณ วันที่ : 24 มีค. 60   โดย : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
 4. การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา          view : 1,685
      ณ วันที่ : 24 มีค. 60   โดย : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
 5. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 49         view : 1,584
      ณ วันที่ : 24 มีค. 60   โดย : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน ติดตามโครงการ         view : 1,416
      ณ วันที่ : 08 กพ. 60   โดย : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
 7. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน ติดตามโครงการ         view : 1,376
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
 8. รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558         view : 1,923
      ณ วันที่ : 12 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 9. หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ         view : 1,619
      ณ วันที่ : 08 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 10. คู่มือการใช้ภาษา         view : 2,172
      ณ วันที่ : 18 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 11. ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง         view : 802
      ณ วันที่ : 19 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 12. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2558         view : 752
      ณ วันที่ : 18 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 13. ประกาศรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปาและโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER)         view : 1,136
      ณ วันที่ : 12 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 14. รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)         view : 684
      ณ วันที่ : 04 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 15. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก         view : 717
      ณ วันที่ : 28 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์         view : 776
      ณ วันที่ : 26 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 17. ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานธุรกิจสุขภาพ         view : 779
      ณ วันที่ : 09 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 18. รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557         view : 522
      ณ วันที่ : 30 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 19. ข่าวสาธารณสุข เตือนผู้ประกอบกิจการร้านสปา/นวด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข         view : 456
      ณ วันที่ : 27 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 20. การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา         view : 438
      ณ วันที่ : 02 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 21. เอกสารประกอบการเชิงรุก         view : 579
      ณ วันที่ : 02 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 22. รายชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน         view : 572
      ณ วันที่ : 09 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ
 23. เอกสารสำหรับการขอใบรับรองมาตรฐาน         view : 1,637
      ณ วันที่ : 03 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานธุรกิจสุขภาพ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740