ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]

 1. สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง         view : 1,416
      ณ วันที่ : 18 มีค. 65   โดย : นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 2. สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเวลานาน เพราะเสี่ยงเป็นโรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก พร้อมแนะดื่มน้ำให้เพียงพอ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         view : 1,295
      ณ วันที่ : 18 มีค. 65   โดย : นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 3. ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี         view : 1,337
      ณ วันที่ : 05 พย. 61   โดย : นางสาวประภัสสร เรือนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 4. สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"         view : 1,199
      ณ วันที่ : 04 เมย. 61   โดย : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 5. สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน         view : 1,278
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 6. สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมาณฝุ่นละออง (PM10) เกินมาตรฐาน         view : 1,200
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 7. สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561         view : 1,226
      ณ วันที่ : 06 กพ. 61   โดย : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 8. แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์         view : 1,202
      ณ วันที่ : 24 พค. 59   โดย :  []

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th