ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]

 1. ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี         view : 373
      ณ วันที่ : 05 พย. 61   โดย : นางสาวประภัสสร เรือนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 2. สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"         view : 496
      ณ วันที่ : 04 เมย. 61   โดย : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 3. สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน         view : 525
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 4. สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมาณฝุ่นละออง (PM10) เกินมาตรฐาน         view : 555
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 5. สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561         view : 708
      ณ วันที่ : 06 กพ. 61   โดย : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]
 6. แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์         view : 1,688
      ณ วันที่ : 24 พค. 59   โดย : นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740