ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]

Prev1 2
 31. เชิญประชุมวิชาการ         view : 713
      ณ วันที่ : 22 มิย. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 32. ข้อมูลบริการแยกตามหัตถการ ของงวด 3-4/2557 และ งวด 1-2/2558         view : 570
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 33. ข้อมูลงบ สปสช.รายหน่วยบริการไตรมาส 3-4/2557 โอน 25กย2558         view : 441
      ณ วันที่ : 29 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 34. รายชื่อผู้เข้าอบรมงานวิจัย 14-15 กย.2558         view : 448
      ณ วันที่ : 09 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 35. แบบฟอร์มส่งร่างงานวิจัย/ R2R         view : 641
      ณ วันที่ : 12 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 36. เชิญครูนวดประชุม 15 มิ.ย.2558         view : 420
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 37. รับสมัครอบรมฟื้นฟูหมอนวด         view : 466
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 38. แบบประเมินตนเอง รพ.สส.พท.สำหรับหน่วยบริการ         view : 741
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 39. หนังสือแจ้งกำหนดการออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 486
      ณ วันที่ : 22 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 40. การออกประเมิน รพ.สส.พท.         view : 400
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 41. ด่วน! แจ้งเลื่อนการอบรมการวิจัย R2R ด้านการแพทย์แผนไทยฯ         view : 285
      ณ วันที่ : 07 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 42. เชิญเข้าร่วมโครงการ(กึ่งๆวิจัยเชิงทดลอง)จัดบริการแผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง         view : 505
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 43. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก         view : 217
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 44. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลใน Health Script         view : 224
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 45. เกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย ปี 2558         view : 447
      ณ วันที่ : 23 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 46. แบบสำรวจศักยภาพหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยฯ         view : 196
      ณ วันที่ : 10 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 47. แบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนยาแผนไทย         view : 255
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 48. ประชุมวิชาการ "ผ่าทางตันวิจัยการแพทย์แผนไทย...ก้าวไกลสู่สากล"         view : 221
      ณ วันที่ : 04 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 49. ประชุมวิชาการ "หมอไทย ยาไทย ก้าวไกลสู่สากล" วสส.พิษณูโลก         view : 198
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 50. ร่างคำสั่งจัดตั้งทีมงานนิเทศงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 215
      ณ วันที่ : 27 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ
 51. แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 1,042
      ณ วันที่ : 16 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : การแพทย์แผนไทย ฯ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740