ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]

1 2 3 4 5 6 Next
 1. รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต         view : 1,159
      ณ วันที่ : 18 มค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 ตค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (ส่งผลงานประเมินผลงานนายแพทย์)         view : 90
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 3. หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money program Update2565         view : 1,174
      ณ วันที่ : 05 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 4. หนังสือเวียนเพื่อ ย้าย โอน เลื่อน ประเภททั่วไป         view : 1,236
      ณ วันที่ : 20 เมย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 5. การประเมินศักยภาพของรับเงินประจำตำแหน่ง         view : 1,165
      ณ วันที่ : 20 เมย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 6. ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ         view : 1,096
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 7. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ โรงพยาบาลนครพิงค์         view : 1,099
      ณ วันที่ : 23 กพ. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 8. รับย้าย/รับโอนข้าราชการ         view : 1,141
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 9. เอกสารประกอบการลาศึกษา         view : 1,134
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 กพ. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ         view : 1,082
      ณ วันที่ : 01 ธค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 11. เอกสารสำหรับโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่)          view : 1,075
      ณ วันที่ : 29 พย. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 12. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (ส่งผลงานประเมินผลงาน)         view : 1,093
      ณ วันที่ : 08 ตค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 13. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ         view : 1,076
      ณ วันที่ : 26 สค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 14. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ         view : 1,085
      ณ วันที่ : 20 สค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 สค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 15. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขอรับเงินประจำตำแหน่ง         view : 1,079
      ณ วันที่ : 23 สค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 16. ขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ         view : 1,076
      ณ วันที่ : 11 พค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 17. การดำเนินการจัดทำผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1         view : 1,074
      ณ วันที่ : 11 พค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 18. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก         view : 1,078
      ณ วันที่ : 30 เมย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 พค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 19. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก         view : 1,073
      ณ วันที่ : 30 เมย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 พค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 20. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก         view : 1,068
      ณ วันที่ : 05 พค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 21. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับสมัครคัดเลือก         view : 1,070
      ณ วันที่ : 21 เมย. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 22. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,072
      ณ วันที่ : 24 มีค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 23. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงชำนาญการพิเศษ         view : 1,068
      ณ วันที่ : 08 มค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 24. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ (รอบการย้ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)         view : 1,078
      ณ วันที่ : 18 ธค. 63   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 25. การจัดทำ Samrt ก.พ.7         view : 1,069
      ณ วันที่ : 01 ธค. 63   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 26. ขออนุมัติแผนกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,071
      ณ วันที่ : 26 พย. 63   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 27. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก         view : 1,072
      ณ วันที่ : 24 กย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พย. 63   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 28. ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก         view : 1,068
      ณ วันที่ : 07 พย. 63   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 29. ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ         view : 1,069
      ณ วันที่ : 09 ตค. 63   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 30. ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว         view : 1,067
      ณ วันที่ : 08 ตค. 63   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th