ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]

1 2 3 Next
 1. การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561         view : 878
      ณ วันที่ : 09 เมย. 61   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 2. เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561         view : 345
      ณ วันที่ : 08 มีค. 61   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 3. การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561         view : 1,486
      ณ วันที่ : 18 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ธค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 4. สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561         view : 637
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   โดย : งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 5. ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข DCIRs         view : 883
      ณ วันที่ : 09 พย. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 6. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย         view : 526
      ณ วันที่ : 17 ตค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 7. แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ         view : 968
      ณ วันที่ : 24 พค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 8. คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร         view : 730
      ณ วันที่ : 01 พค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 9. สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2         view : 864
      ณ วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 10. การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน         view : 752
      ณ วันที่ : 21 เมย. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 11. เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ         view : 655
      ณ วันที่ : 26 มีค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 12. Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)         view : 928
      ณ วันที่ : 17 กพ. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 13. หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง         view : 652
      ณ วันที่ : 16 กพ. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 14. เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน         view : 636
      ณ วันที่ : 16 กพ. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 15. การบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         view : 480
      ณ วันที่ : 16 กพ. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 16. เครื่องมือ SRM และค่ากลาง         view : 653
      ณ วันที่ : 16 กพ. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 17. รายชื่อผู้ได้รับเข็มที่ระลึก พอ.สว.ประจำปี 2560         view : 2,265
      ณ วันที่ : 03 กพ. 60   โดย : งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 18. แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ         view : 524
      ณ วันที่ : 19 มค. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 19. หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน (2วัน)         view : 421
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 20. คู่มืออสค. CKD         view : 1,126
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 21. หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน         view : 594
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 22. คู่มืออสค.NCD         view : 781
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 23. คู่มืออสค. LTC         view : 1,085
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 24. แบบประเมินคุณภาพการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่         view : 447
      ณ วันที่ : 16 พย. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 25. การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2559         view : 412
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 26. การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี2559         view : 370
      ณ วันที่ : 08 พย. 59   โดย :  []
 27. สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่         view : 509
      ณ วันที่ : 06 ตค. 59   โดย : งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 28. ตัวอย่าง SOP สาธารณภัย         view : 399
      ณ วันที่ : 02 ตค. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 29. การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติ         view : 393
      ณ วันที่ : 21 กย. 59   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 30. แจ้งการโอนเงินชดเชยหน่วยปฏิบัติการฯ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 59         view : 505
      ณ วันที่ : 16 กย. 59   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740