ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 1. สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่         view : 43
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. แบบฟอร์มการลงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในจ.เชียงใหม่         view : 27
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน          view : 80
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. ไฟล์ประชุมZOOMชี้แจงการดำเนินงานผู้สูงอายุปี2565โดยศอ.1เชียงใหม่วันที่10กย64         view : 233
      ณ วันที่ : 13 กย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. ขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564          view : 107
      ณ วันที่ : 10 กย. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. เอกสารการติดตามการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์         view : 123
      ณ วันที่ : 26 สค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom Meeting "เคล็ดลับสุขภาพดี ด้วย 8พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ"         view : 1,221
      ณ วันที่ : 17 สค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. แบบบันทึกข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19         view : 1,255
      ณ วันที่ : 21 กค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. เอกสารประกอบการนิเทศวัยเรียน64         view : 1,100
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. ประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น          view : 1,052
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. การดำเนินงานวัยเรียน64         view : 1,112
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. รายงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560-2563         view : 1,080
      ณ วันที่ : 08 กค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. งานพระอสว.(พระคิลานุปัฎฐาก)จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,152
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 กค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. เกณฑ์ประเมินงานผู้สูงอายุคุณภาพปี2564         view : 1,099
      ณ วันที่ : 30 มิย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่จัดประชุมผ่านZOOM ติดตามการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 23มิย64         view : 1,090
      ณ วันที่ : 23 มิย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. การประชุมติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ประเด็นกลุ่มวัย ผ่านระบบZOOM         view : 1,036
      ณ วันที่ : 14 มิย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. ข้อควรปฏิบัติของผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในช่วงระบาดโควิด19         view : 1,020
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. แนวปฏิบัติการให้บริการตรวจคัดกรองตรวจอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Quadruple test สำหรับผู้ปฏิบัติงาน         view : 1,031
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. หลักสูตรประเมินและจัดการความเสี่ยง เพื่อลดมารดาตายขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง         view : 1,028
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. ไฟล์ประชุมอบรมโดยสปสช1(16-17-29มีค64)เกี่ยวกับงานLTCปี2564(อบรมโปรแกรมและแนวทางLTC)         view : 1,738
      ณ วันที่ : 18 มีค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. ประชุมZOOMพัฒนางานผู้สูงอายุวันที่3มีนาคม2564         view : 1,023
      ณ วันที่ : 03 มีค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. ประชุมZoomชี้แจงงานผู้สูงอายุวันที่23กพ64         view : 1,040
      ณ วันที่ : 23 กพ. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. แนวทางการทำงานผู้สูงอายุและLTCปี2564         view : 1,117
      ณ วันที่ : 04 กพ. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. นำเสนอZOOMชี้แจงแนวทางการทำงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพปี2564         view : 1,245
      ณ วันที่ : 04 กพ. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์รอบเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2564         view : 1,010
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. แบบรายงานการสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน         view : 1,023
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. แนวทางการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หญิงหลังคลอดและทารกหลังคลอด ที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          view : 1,264
      ณ วันที่ : 20 มค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 3 ธันวาคม 2563          view : 1,012
      ณ วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. บทบาทCMกำกับติดตามนักบริบาลและแบบฟอร์มCarePlanมหาดไทย         view : 1,020
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. หนังสือแจ้งแนวทางการทำงานร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่2564         view : 1,191
      ณ วันที่ : 03 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 พย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740