ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 Next
 1. ประชุมZoomชี้แจงงานผู้สูงอายุวันที่23กพ64         view : 184
      ณ วันที่ : 23 กพ. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. แนวทางการทำงานผู้สูงอายุและLTCปี2564         view : 209
      ณ วันที่ : 04 กพ. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. นำเสนอZOOMชี้แจงแนวทางการทำงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพปี2564         view : 146
      ณ วันที่ : 04 กพ. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์รอบเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2564         view : 34
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. แบบรายงานการสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน         view : 46
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. แนวทางการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หญิงหลังคลอดและทารกหลังคลอด ที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          view : 128
      ณ วันที่ : 20 มค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 3 ธันวาคม 2563          view : 163
      ณ วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. บทบาทCMกำกับติดตามนักบริบาลและแบบฟอร์มCarePlanมหาดไทย         view : 396
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. หนังสือแจ้งแนวทางการทำงานร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่2564         view : 885
      ณ วันที่ : 03 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 พย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. รายละเอียดอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ปี2564         view : 1,202
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. สถิติข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผู้สูงอายุ ปี 2562         view : 151
      ณ วันที่ : 07 ตค. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. เยี่ยมให้กำลังใจป้องกันโรค-19 ในสถานศึกษา และตลาด หลังผ่อนคลายมาตรกา         view : 191
      ณ วันที่ : 29 สค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. วัยเรียนและผู้พิทักษ์ฯเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนมาตรการหลังเปิดภาคเรียน         view : 181
      ณ วันที่ : 29 สค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. เยี่ยมแนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในสถานศึกษา         view : 185
      ณ วันที่ : 29 สค. 63   โดย :  []
 15. เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด19หลังเปิดภาคเรียน         view : 152
      ณ วันที่ : 29 สค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม         view : 118
      ณ วันที่ : 24 สค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในสถานศึกษา         view : 117
      ณ วันที่ : 18 สค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. งานอนามัยโรงเรียนปี2563         view : 1,803
      ณ วันที่ : 29 กค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(case management)         view : 328
      ณ วันที่ : 20 กค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. คณะกรรมการงานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ปี2563         view : 243
      ณ วันที่ : 15 กค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. แนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพ         view : 366
      ณ วันที่ : 08 กค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. ประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19          view : 334
      ณ วันที่ : 08 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มิย. 63   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. เอกสารการประชุมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่ 17มิย63         view : 323
      ณ วันที่ : 17 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้านภัยโควิด19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล10มิย63(กระทรวงสธ.)         view : 477
      ณ วันที่ : 10 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินสถานประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่ 20พค63(ZOOM)         view : 581
      ณ วันที่ : 20 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มิย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงรายบุคคล         view : 259
      ณ วันที่ : 08 พค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. คู่มือการทำงานตัวชี้วัดประชากรผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปี2563         view : 732
      ณ วันที่ : 23 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. การทำงานผู้สูงอายุตำบลLTCคุณภาพปี2563         view : 668
      ณ วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพช่วงCOVID-19         view : 660
      ณ วันที่ : 16 เมย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และทารกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19         view : 3,468
      ณ วันที่ : 03 เมย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740