ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 1. ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก         view : 199
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก         view : 82
      ณ วันที่ : 09 มค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน         view : 319
      ณ วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่         view : 96
      ณ วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565         view : 188
      ณ วันที่ : 02 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565         view : 446
      ณ วันที่ : 10 พค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565          view : 1,364
      ณ วันที่ : 01 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ         view : 1,290
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรและการจัดบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก         view : 1,200
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. โครงการเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ         view : 1,307
      ณ วันที่ : 12 มีค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565         view : 1,352
      ณ วันที่ : 30 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กพ. 65   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดทดสอบ I-Kit         view : 1,303
      ณ วันที่ : 28 ธค. 64   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน(H4U+)         view : 1,234
      ณ วันที่ : 09 ธค. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,188
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. แบบฟอร์มการลงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในจ.เชียงใหม่         view : 1,161
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน          view : 1,142
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. ไฟล์ประชุมZOOMชี้แจงการดำเนินงานผู้สูงอายุปี2565โดยศอ.1เชียงใหม่วันที่10กย64         view : 1,194
      ณ วันที่ : 13 กย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. ขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564          view : 1,122
      ณ วันที่ : 10 กย. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. เอกสารการติดตามการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์         view : 1,125
      ณ วันที่ : 26 สค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom Meeting "เคล็ดลับสุขภาพดี ด้วย 8พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ"         view : 1,141
      ณ วันที่ : 17 สค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. แบบบันทึกข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19         view : 1,128
      ณ วันที่ : 21 กค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. เอกสารประกอบการนิเทศวัยเรียน64         view : 1,131
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. ประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น          view : 1,148
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. การดำเนินงานวัยเรียน64         view : 1,168
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. รายงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560-2563         view : 1,146
      ณ วันที่ : 08 กค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. งานพระอสว.(พระคิลานุปัฎฐาก)จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,154
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 กค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. เกณฑ์ประเมินงานผู้สูงอายุคุณภาพปี2564         view : 1,343
      ณ วันที่ : 30 มิย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่จัดประชุมผ่านZOOM ติดตามการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 23มิย64         view : 1,127
      ณ วันที่ : 23 มิย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. การประชุมติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ประเด็นกลุ่มวัย ผ่านระบบZOOM         view : 1,128
      ณ วันที่ : 14 มิย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. ข้อควรปฏิบัติของผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในช่วงระบาดโควิด19         view : 1,118
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th