ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .96 Next
 1. กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒         view : 28
      ณ วันที่ : 12 พย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 44 (2562)         view : 18
      ณ วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44/2562         view : 7
      ณ วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากฯ วันที่ 6 พย 62         view : 217
      ณ วันที่ : 06 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. โปรแกรม Claim PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563         view : 66
      ณ วันที่ : 07 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562          view : 50
      ณ วันที่ : 07 พย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. 62         view : 17
      ณ วันที่ : 06 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนก.ย. 62         view : 66
      ณ วันที่ : 22 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 24
      ณ วันที่ : 05 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2562 รอบที่ 1         view : 17
      ณ วันที่ : 05 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2         view : 72
      ณ วันที่ : 22 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43/2562         view : 36
      ณ วันที่ : 04 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 43 (2562)         view : 31
      ณ วันที่ : 04 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14. รพ.มหาราชฯ เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ OPD_AE กรณี CT/MRI/Angiogram (เมย-มิย.62)         view : 48
      ณ วันที่ : 01 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. Template 2563         view : 55
      ณ วันที่ : 01 พย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. การกำหนดว้นหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร         view : 44
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีองค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๒         view : 9
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและรับบริจาค         view : 10
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. เชิญชวนร่วมรณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองในช่วงเทศกาลงานประเพณีเดือนยี่เป็ง         view : 50
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 38
      ณ วันที่ : 30 ตค. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบปรมาณ         view : 16
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ประชาสัมพันธ์ "รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลฯ"         view : 22
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. ประชาสัมพันธ์หนังสือ ๘๗ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี         view : 8
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1262         view : 72
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกันยายน 2562 รอบที่ 1         view : 116
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 42 (2562)         view : 62
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 41 (2562)         view : 15
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 40 (2562)         view : 10
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 22
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 30. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 16
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740