ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .137 Next
 1. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบที่ 1         view : 4
      ณ วันที่ : 03 ธค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 3
      ณ วันที่ : 03 ธค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกันยายน 2564 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 6
      ณ วันที่ : 03 ธค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ         view : 116
      ณ วันที่ : 01 ธค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 5. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1064และ Claim_ER1064         view : 67
      ณ วันที่ : 23 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและตำบลที่ผ่าน การประเมินรับรองตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนนระดับอำเภอ DRTI+plus และทีมผู้ก่อการดี MERIT MAKER ในระดับเขต         view : 33
      ณ วันที่ : 30 พย. 64   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 7. เอกสารสำหรับโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่)          view : 77
      ณ วันที่ : 29 พย. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 8. แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรม          view : 27
      ณ วันที่ : 29 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. สำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ปี 2564         view : 516
      ณ วันที่ : 13 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. ขอเมตตาเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์         view : 30
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 21
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์         view : 17
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งติดต่องานสารบรรณอิเล็กทรนิกส์         view : 19
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 16
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก         view : 19
      ณ วันที่ : 26 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. รายงานการประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11- 2564 (12 พฤศจิกายน 2564)         view : 159
      ณ วันที่ : 17 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 64         view : 22
      ณ วันที่ : 24 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค. 64         view : 25
      ณ วันที่ : 24 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค. 64         view : 18
      ณ วันที่ : 24 พย. 64   โดย :  []
 20. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนตุลาคม 2564         view : 49
      ณ วันที่ : 19 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2564 รอบที่ 1,2         view : 51
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทเอเชียประกันภัย         view : 42
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. มหาลัยวิทยาการกี่ฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเลิกทอรนิก         view : 17
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน         view : 16
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อขแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิก         view : 13
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมส่งสำเนาหนังสือขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 15
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ตรวจสอบข้อร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551         view : 35
      ณ วันที่ : 19 พย. 64   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 28. แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63-ก.ย64)         view : 38
      ณ วันที่ : 18 พย. 64   โดย : นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 29. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรนิกส์         view : 15
      ณ วันที่ : 18 พย. 64   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2564 เดือนกันยายน 2564         view : 37
      ณ วันที่ : 18 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740