ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 Next
 1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562         view : 7
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562         view : 8
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. แผนจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมรางระบายน้ำ รพ.สันทราย         view : 6
      ณ วันที่ : 24 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)         view : 18
      ณ วันที่ : 16 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562         view : 7
      ณ วันที่ : 02 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์         view : 15
      ณ วันที่ : 02 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562         view : 4
      ณ วันที่ : 01 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ         view : 33
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562         view : 6
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562         view : 6
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562 (ครุภัณฑ์)         view : 35
      ณ วันที่ : 29 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562         view : 26
      ณ วันที่ : 04 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562         view : 28
      ณ วันที่ : 01 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบกลาง 2561)         view : 28
      ณ วันที่ : 14 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562         view : 23
      ณ วันที่ : 04 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง         view : 24
      ณ วันที่ : 04 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562         view : 32
      ณ วันที่ : 01 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562         view : 38
      ณ วันที่ : 31 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง         view : 31
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑         view : 30
      ณ วันที่ : 21 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561         view : 25
      ณ วันที่ : 03 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561         view : 30
      ณ วันที่ : 02 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ         view : 56
      ณ วันที่ : 11 ธค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562         view : 58
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 61         view : 46
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561         view : 31
      ณ วันที่ : 04 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561         view : 29
      ณ วันที่ : 03 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. แผนสตง.งปม.2562 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1         view : 60
      ณ วันที่ : 20 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. ปี 2562         view : 82
      ณ วันที่ : 16 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561         view : 69
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740