ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .5 6 7 8 9 . . .17 Next
 181. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง         view : 133
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 182. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         view : 104
      ณ วันที่ : 06 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 183. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ Power point และ VTR          view : 94
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 184. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง         view : 77
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 185. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์         view : 68
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 186. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดโฟม         view : 167
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 187. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ         view : 78
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 188. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงาน         view : 81
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 189. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         view : 55
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 190. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร         view : 44
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 191. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารรูปเล่ม         view : 85
      ณ วันที่ : 04 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 192. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2         view : 50
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 193. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ         view : 74
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 194. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         view : 118
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 195. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์         view : 166
      ณ วันที่ : 31 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 196. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน         view : 162
      ณ วันที่ : 24 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 197. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเชื่อมรพ.วัดจันทร์ฯ         view : 125
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 198. ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 211
      ณ วันที่ : 11 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 199. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ         view : 199
      ณ วันที่ : 04 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 200. ประกาศก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 141
      ณ วันที่ : 03 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 201. ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ         view : 269
      ณ วันที่ : 16 มีค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 202. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ         view : 354
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 203. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ         view : 419
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 204. ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 428
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 205. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร         view : 384
      ณ วันที่ : 28 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 206. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์         view : 320
      ณ วันที่ : 28 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 207. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์         view : 237
      ณ วันที่ : 28 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 208. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์         view : 193
      ณ วันที่ : 28 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 209. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 386
      ณ วันที่ : 27 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 210. ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์         view : 170
      ณ วันที่ : 26 ธค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740