ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 . . .17 Next
 91. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.แม่วาง         view : 84
      ณ วันที่ : 17 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 92. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.แม่อาย         view : 71
      ณ วันที่ : 17 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างกำแพงกันดินรพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 118
      ณ วันที่ : 14 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 94. ประกาศผลการประกวดราคาจ้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารพ.วัดจันทร์ฯ         view : 105
      ณ วันที่ : 12 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 95. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฝาง         view : 55
      ณ วันที่ : 12 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 96. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ          view : 118
      ณ วันที่ : 12 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 97. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพ.แม่ตื่น)         view : 131
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 98. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตู้ผสมยาเคมีบำบัด,เครื่องตัดปากมดลูก และเครื่องจี้เย็น)         view : 117
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 99. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอลแบบใช้ Cassette ชนิด๑ ช่อง)         view : 94
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 100. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตู้ผสมยาเคมีบำบัด,เครื่องตัดปากมดลูกและเครื่องจี้เย็น)         view : 99
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 101. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรพ.แม่วาง         view : 73
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 102. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรพ.แม่อาย         view : 57
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯ 5 รายการ (e-bidding)         view : 115
      ณ วันที่ : 04 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 104. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน รพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 94
      ณ วันที่ : 04 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 105. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 145
      ณ วันที่ : 03 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 106. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง 8502 เชียงใหม่         view : 100
      ณ วันที่ : 29 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร(งานการเงินและบัญชี)         view : 98
      ณ วันที่ : 29 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 108. ประกาศก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารพ.วัดจันทร์ฯ         view : 109
      ณ วันที่ : 29 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กร 9554 เชียงใหม่         view : 148
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กน 6404 เชียงใหม่         view : 77
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์         view : 87
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมากำจัดปฏิกูล         view : 52
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 113. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง 3065 เชียงใหม่         view : 48
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 114. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 6404 เชียงใหม่         view : 82
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 115. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 14 รายการ         view : 40
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 116. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ          view : 83
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 117. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ          view : 128
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 118. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ          view : 79
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 119. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ          view : 53
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 120. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 49
      ณ วันที่ : 28 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740