ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 . . .17 Next
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า         view : 65
      ณ วันที่ : 09 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 62. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ.เทพรัตน์เวชชานุกุลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 117
      ณ วันที่ : 05 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1 ราย         view : 111
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1 ราย         view : 64
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1 ราย         view : 64
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1 ราย         view : 68
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร จำนวน 1 ราย         view : 51
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ราย         view : 48
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ราย         view : 38
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำด่านอาหารและยา จำนวน 1 ราย         view : 40
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา จำนวน 1 ราย         view : 38
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา จำนวน 1 ราย         view : 31
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา จำนวน 1 ราย         view : 29
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา จำนวน 1 ราย         view : 33
      ณ วันที่ : 02 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 75. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ         view : 61
      ณ วันที่ : 01 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 76. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ         view : 47
      ณ วันที่ : 01 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 77. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ         view : 48
      ณ วันที่ : 01 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 78. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทำฟัน Dental Master Unit Eco II         view : 74
      ณ วันที่ : 30 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 79. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ          view : 84
      ณ วันที่ : 19 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฝาง         view : 81
      ณ วันที่ : 17 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 81. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ         view : 68
      ณ วันที่ : 12 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 82. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ         view : 130
      ณ วันที่ : 09 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.แม่วาง         view : 61
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.แม่อาย         view : 62
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 85. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ         view : 220
      ณ วันที่ : 24 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 86. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ         view : 261
      ณ วันที่ : 24 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 87. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 110
      ณ วันที่ : 24 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 88. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฝาง         view : 190
      ณ วันที่ : 20 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 122
      ณ วันที่ : 18 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 90. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 85
      ณ วันที่ : 17 กย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740