ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 . . .17 Next
 31. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร         view : 19
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 32. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต         view : 26
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 33. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร         view : 25
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 34. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา         view : 32
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 35. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ         view : 24
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 36. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)         view : 28
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 37. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ อ.สันทราย         view : 15
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 38. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ อ.แม่แตง         view : 12
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการน้ำแร่ล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 17
      ณ วันที่ : 14 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 40. ่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑         view : 22
      ณ วันที่ : 12 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 50
      ณ วันที่ : 05 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 42. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการน้ำแร่ล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 43
      ณ วันที่ : 29 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 43. (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการน้ำแร่ล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 54
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 44. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)         view : 114
      ณ วันที่ : 16 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 45. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 62
      ณ วันที่ : 15 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 46. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1         view : 67
      ณ วันที่ : 08 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 47. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 62
      ณ วันที่ : 09 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 48. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา         view : 109
      ณ วันที่ : 06 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 49. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         view : 100
      ณ วันที่ : 06 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ         view : 97
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง         view : 81
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ         view : 83
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้า)         view : 81
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ         view : 55
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ         view : 65
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ         view : 50
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ         view : 58
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561         view : 69
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป จำนวน 2 รายการ         view : 57
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ         view : 52
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740