ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 . . .21 Next
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฮอด         view : 35
      ณ วันที่ : 15 มค. 64   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.สารภี         view : 27
      ณ วันที่ : 15 มค. 64   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ฮอด         view : 80
      ณ วันที่ : 05 มค. 64   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลบม./วัน โรงพยาบาลสารภี ครั้งที่ 2         view : 75
      ณ วันที่ : 17 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก รพ.สต.บ้านสันโค้ง อ.สันกำแพง         view : 62
      ณ วันที่ : 14 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลบม./วัน รพ.สารภี (ครั้งที่2)         view : 79
      ณ วันที่ : 09 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV จำนวน 1 เครื่อง         view : 49
      ณ วันที่ : 09 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 120 ลบม./วัน รพ.สันป่าตอง         view : 58
      ณ วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านปง อ.แม่แตง         view : 54
      ณ วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.กอสะเลียม อ.สันกำแพง         view : 43
      ณ วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ          view : 47
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.บ้านล้านตอง อ.สันกำแพง         view : 37
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดอนเปา อ.แม่วาง         view : 31
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.ต้นเปา อ.สันกำแพง         view : 36
      ณ วันที่ : 03 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ          view : 31
      ณ วันที่ : 02 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ สสอ.แม่วาง         view : 32
      ณ วันที่ : 01 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน7 รายการ (ครั้งที่ 2)         view : 40
      ณ วันที่ : 01 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ         view : 47
      ณ วันที่ : 01 ธค. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลบม./วัน รพ.สารภี          view : 34
      ณ วันที่ : 30 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก รพ.สต.สันโค้ง อ.สันกำแพง         view : 40
      ณ วันที่ : 30 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.ตลาด อ.สันกำแพง         view : 37
      ณ วันที่ : 30 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.ป่าตาล อำเภอสันกำแพง         view : 40
      ณ วันที่ : 30 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง         view : 49
      ณ วันที่ : 25 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านปง อ.แม่แตง         view : 51
      ณ วันที่ : 23 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.กอสะเลียม         view : 39
      ณ วันที่ : 23 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 45
      ณ วันที่ : 23 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลบม./วัน โรงพยาบาลสารภี         view : 43
      ณ วันที่ : 23 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.บ้านล้านตอง         view : 50
      ณ วันที่ : 18 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดอนเปา         view : 55
      ณ วันที่ : 18 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.ต้นเปา         view : 59
      ณ วันที่ : 17 พย. 63   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740