ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 . . .24 Next
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่ออน         view : 72
      ณ วันที่ : 03 มค. 66   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 83
      ณ วันที่ : 08 ธค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          view : 150
      ณ วันที่ : 21 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 พย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          view : 119
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) และอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ โรงพยาบาลแม่ออน         view : 147
      ณ วันที่ : 11 พย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลดอยหล่อ         view : 152
      ณ วันที่ : 08 พย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 136
      ณ วันที่ : 04 พย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก โรงพยาบาลดอยสะเก็ด         view : 90
      ณ วันที่ : 04 พย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) และอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ รพ.แม่ออน         view : 190
      ณ วันที่ : 02 พย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 72
      ณ วันที่ : 27 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น)         view : 119
      ณ วันที่ : 17 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางรพ.ดอยหล่อ         view : 137
      ณ วันที่ : 12 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกรพ.ดอยสะเก็ด         view : 93
      ณ วันที่ : 10 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ รพ.สันกำแพง         view : 93
      ณ วันที่ : 10 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลดอยหล่อ         view : 74
      ณ วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ โรงพยาบาลสันกำแพง         view : 69
      ณ วันที่ : 04 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก โรงพยาบาลดอยสะเก็ด         view : 133
      ณ วันที่ : 04 ตค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 1,162
      ณ วันที่ : 19 เมย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19.  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 1,140
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 1,128
      ณ วันที่ : 18 มีค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,187
      ณ วันที่ : 03 มีค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,148
      ณ วันที่ : 15 กพ. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)         view : 1,136
      ณ วันที่ : 10 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กพ. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,133
      ณ วันที่ : 04 กพ. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)          view : 1,129
      ณ วันที่ : 26 มค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)          view : 1,305
      ณ วันที่ : 14 มค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค้นหาและคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565         view : 1,125
      ณ วันที่ : 06 มค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลบม./วัน รพ.ดอยเต่า         view : 1,103
      ณ วันที่ : 17 ธค. 64   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลบม./วัน รพ.ดอยเต่า         view : 1,112
      ณ วันที่ : 22 พย. 64   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลบม./วัน รพ.ดอยเต่า         view : 1,110
      ณ วันที่ : 11 พย. 64   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th