ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 . . .17 Next
 1. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด         view : 17
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ         view : 8
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่         view : 10
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ         view : 21
      ณ วันที่ : 07 มิย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ         view : 33
      ณ วันที่ : 30 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด         view : 35
      ณ วันที่ : 28 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง รพ.สต. จำนวน 8 ระบบ         view : 39
      ณ วันที่ : 24 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด         view : 40
      ณ วันที่ : 17 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง         view : 86
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 63
      ณ วันที่ : 07 พค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑         view : 67
      ณ วันที่ : 18 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งรพ.สต.จำนวน ๘ แห่ง         view : 95
      ณ วันที่ : 10 เมย. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซ์้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด         view : 76
      ณ วันที่ : 28 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 290
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรพ.สต.บ้านซิแบร์         view : 70
      ณ วันที่ : 20 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านหนองไคร้         view : 74
      ณ วันที่ : 12 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ         view : 63
      ณ วันที่ : 12 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง         view : 61
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 24 เครื่อง         view : 40
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 48 เครื่อง         view : 43
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน 24 เครื่อง         view : 38
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร จำนวน 24 เครื่อง         view : 28
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 24 เครื่อง         view : 26
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 48 เครื่อง         view : 19
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 6 เครื่อง         view : 26
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) จำนวน 2 เครื่อง         view : 17
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง รพ.สต.บ้านซิแบร์ อ.อมก๋อย         view : 57
      ณ วันที่ : 01 มีค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ อ.สันทราย (ครั้งที่ 2)         view : 55
      ณ วันที่ : 28 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ อ.แม่แตง (ครั้งที่ 2)         view : 51
      ณ วันที่ : 28 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑         view : 39
      ณ วันที่ : 27 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740