ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 4 5 . . .16 Next
 1. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ         view : 10
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG)         view : 3
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)         view : 2
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร         view : 7
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต         view : 14
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร         view : 10
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา         view : 14
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ         view : 17
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)         view : 13
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ อ.สันทราย         view : 8
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ อ.แม่แตง         view : 7
      ณ วันที่ : 15 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการน้ำแร่ล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 9
      ณ วันที่ : 14 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑         view : 11
      ณ วันที่ : 12 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 38
      ณ วันที่ : 05 กพ. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการน้ำแร่ล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 35
      ณ วันที่ : 29 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการน้ำแร่ล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         view : 45
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)         view : 99
      ณ วันที่ : 16 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 54
      ณ วันที่ : 15 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1         view : 61
      ณ วันที่ : 08 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ         view : 55
      ณ วันที่ : 09 มค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา         view : 99
      ณ วันที่ : 06 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         view : 89
      ณ วันที่ : 06 ธค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ         view : 87
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง         view : 72
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ         view : 70
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้า)         view : 72
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ         view : 49
      ณ วันที่ : 21 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ         view : 57
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ         view : 47
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ         view : 54
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740