งานสถานพยาบาลเอกชน

 1. การชำระค่าธรรมเนียมรายปี         view : 25
      ณ วันที่ : 07 กย. 65   โดย : นางสลิลลา มูลแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 2. ขั้นตอนการขอจัดตั้งสถานพยาบาลเอกชน         view : 17
      ณ วันที่ : 07 กย. 65   โดย : นางสลิลลา มูลแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th