ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 Next
 61. ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 163
      ณ วันที่ : 21 พย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 62. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 130
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 63. ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 138
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 64. ราคากลาง เช่าสัญญาณประชุมทางไกล VDO Conference ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 130
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 65. ราคากลาง เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 134
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 66. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 129
      ณ วันที่ : 19 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 67. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่2)         view : 185
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 68. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอกรพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น         view : 176
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 69. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนและรั้ว สสจ.ชม         view : 172
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 70. ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)         view : 205
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 71. ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี58)         view : 216
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 72. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)         view : 183
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 73. ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด         view : 188
      ณ วันที่ : 26 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 74. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 8 ชั้น รพ.สันทราย         view : 238
      ณ วันที่ : 17 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 75. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง         view : 168
      ณ วันที่ : 20 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 76. ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสสอ.แม่อาย         view : 171
      ณ วันที่ : 17 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 77. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 510
      ณ วันที่ : 15 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 78. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง         view : 210
      ณ วันที่ : 07 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 79. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสสอ.ดอยเต่า         view : 159
      ณ วันที่ : 02 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 80. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม,กำแพงกันดินและถนนคสล.โรงพยาบาลแม่แจ่ม         view : 319
      ณ วันที่ : 01 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 81. ราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)         view : 193
      ณ วันที่ : 22 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 82. ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 178
      ณ วันที่ : 19 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 83. ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รพ.แม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)         view : 167
      ณ วันที่ : 20 ธค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 84. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 157
      ณ วันที่ : 22 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 85. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 7 หลัง         view : 153
      ณ วันที่ : 06 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 86. ราคากลางยูนิตทำฟัน         view : 193
      ณ วันที่ : 04 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 87. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สสจ.ชม.         view : 182
      ณ วันที่ : 01 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 88. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 174
      ณ วันที่ : 01 พย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 89. ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 4         view : 154
      ณ วันที่ : 28 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 90. ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 3         view : 153
      ณ วันที่ : 28 ตค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740