รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 1. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ เดือน เมย.65         view : 10
      ณ วันที่ : 17 พค. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มีค.65         view : 1,066
      ณ วันที่ : 03 พค. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน มีค.65         view : 1,070
      ณ วันที่ : 29 เมย. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กพ.65         view : 1,065
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มค.65         view : 1,067
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน กพ.65         view : 1,064
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 ม.ค.2565         view : 1,064
      ณ วันที่ : 22 กพ. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564         view : 1,065
      ณ วันที่ : 04 กพ. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ เดือน ธค.64         view : 1,066
      ณ วันที่ : 17 มค. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พย.2564         view : 1,064
      ณ วันที่ : 04 มค. 65   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน พย.64         view : 1,066
      ณ วันที่ : 15 ธค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564         view : 1,065
      ณ วันที่ : 02 ธค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ตค.64         view : 1,067
      ณ วันที่ : 25 พย. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564         view : 1,063
      ณ วันที่ : 28 ตค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน กย.64         view : 1,065
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564         view : 1,063
      ณ วันที่ : 05 ตค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน สค. 2564         view : 1,063
      ณ วันที่ : 17 กย. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564         view : 1,063
      ณ วันที่ : 30 สค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน กค.64         view : 1,062
      ณ วันที่ : 22 สค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564         view : 1,065
      ณ วันที่ : 30 กค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน มิย.2564         view : 1,064
      ณ วันที่ : 14 กค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564         view : 1,063
      ณ วันที่ : 02 กค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 23. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน พค.64         view : 1,062
      ณ วันที่ : 16 มิย. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 24. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564         view : 1,063
      ณ วันที่ : 02 มิย. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 25. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน เมย.64         view : 1,062
      ณ วันที่ : 20 พค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 26. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564         view : 1,064
      ณ วันที่ : 10 พค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 27. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน มีค.64         view : 1,070
      ณ วันที่ : 16 เมย. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 28. แจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564         view : 1,075
      ณ วันที่ : 07 เมย. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 29. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน กพ.64         view : 1,066
      ณ วันที่ : 19 มีค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 30. รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน มค.2564         view : 1,063
      ณ วันที่ : 18 กพ. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th