ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 1. จำนวนประชากรกลางปี 2546-2564 จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,248
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มีค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 2. ข้อมูล รพช./รพท./รพศ.จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,169
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 มีค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 3. จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2552-2564         view : 1,073
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 4. ข้อมูลโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,069
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กพ. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 5. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,065
      ณ วันที่ : 19 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 กพ. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 6. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641028         view : 1,066
      ณ วันที่ : 29 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 7. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641028         view : 1,066
      ณ วันที่ : 29 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 8. จำนวน รพ.สต. และสถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,069
      ณ วันที่ : 22 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ตค. 64   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 9. ข้อมูล รพ.สต. แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,116
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ตค. 64   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 10. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641027         view : 1,065
      ณ วันที่ : 28 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 11. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641026         view : 1,067
      ณ วันที่ : 27 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 12. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641026         view : 1,065
      ณ วันที่ : 27 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 13. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641025         view : 1,065
      ณ วันที่ : 26 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 14. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641024         view : 1,065
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 15. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641024         view : 1,068
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 16. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641022         view : 1,065
      ณ วันที่ : 22 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 17. จำนวนประชากรกลางปี 2560-2563 เขตบริการสุขภาพที่ 1 แยกรายจังหวัด          view : 1,064
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 64   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 18. ข้อมูล สถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,083
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 ธค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 19. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,064
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 สค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 20. ข้อมูลโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดฯ และสังกัดกระทรวงอื่น จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,067
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มค. 63   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 21. ข้อมูล สสจ. และ สสอ. จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,068
      ณ วันที่ : 16 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 22. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ รายปีงบประมาณ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,062
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 23. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ ปี พ.ศ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,063
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 24. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด รายปีงบประมาณ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,063
      ณ วันที่ : 13 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 25. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด ปี พ.ศ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,063
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 26. ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561         view : 1,066
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 27. ข้อมูลสาเหตุการป่วย ผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556-2558         view : 1,065
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 28. ข้อมูลสาเหตุการป่วย ผู้ป่วยใน 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556-2558         view : 1,071
      ณ วันที่ : 21 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 29. จำนวนตำบล หมู่บ้าน แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,064
      ณ วันที่ : 22 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740