ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

1 2 3 4 5 . . .18 Next
 1. ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ         view : 299
      ณ วันที่ : 05 กค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป         view : 4,937
      ณ วันที่ : 21 มิย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 3. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์         view : 614
      ณ วันที่ : 16 มิย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,323
      ณ วันที่ : 15 มิย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 5. สอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565         view : 359
      ณ วันที่ : 31 พค. 65   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ (รับย้าย/รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่          view : 1,927
      ณ วันที่ : 30 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน         view : 2,368
      ณ วันที่ : 10 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 8. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและนักเทคนิคการแพทย์         view : 1,680
      ณ วันที่ : 14 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป         view : 1,355
      ณ วันที่ : 27 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 10. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ          view : 1,391
      ณ วันที่ : 26 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 11. ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ         view : 1,361
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 12. ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง         view : 1,175
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,222
      ณ วันที่ : 24 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 14. ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ         view : 1,124
      ณ วันที่ : 23 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 15. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ         view : 1,136
      ณ วันที่ : 11 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 16. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,382
      ณ วันที่ : 08 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 17. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ         view : 1,101
      ณ วันที่ : 07 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 18. ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง          view : 1,100
      ณ วันที่ : 02 มีค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ         view : 1,126
      ณ วันที่ : 23 กพ. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 20. รับย้าย/รับโอนข้าราชการ         view : 1,587
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 21. ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง          view : 1,087
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์         view : 1,086
      ณ วันที่ : 28 มค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน กำกับและประเมินผลโครงการ          view : 1,084
      ณ วันที่ : 26 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 24. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป         view : 1,103
      ณ วันที่ : 18 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 25. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว          view : 1,088
      ณ วันที่ : 18 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 26. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก         view : 1,097
      ณ วันที่ : 14 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 27. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป         view : 1,098
      ณ วันที่ : 10 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 28. ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,101
      ณ วันที่ : 04 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 29. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว         view : 1,102
      ณ วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 30. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1         view : 1,100
      ณ วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th