ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

1 2 3 4 5 . . .17 Next
 1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(จพ.อาวุโส)         view : 194
      ณ วันที่ : 01 ธค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 2. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ         view : 684
      ณ วันที่ : 22 พย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 3. ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง         view : 288
      ณ วันที่ : 21 พย. 65   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 4.  ประกาศบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,232
      ณ วันที่ : 01 พย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 5. ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานพัสดุ         view : 746
      ณ วันที่ : 21 ตค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 6. รับสมัครคัดเลือกข้ราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ         view : 813
      ณ วันที่ : 19 ตค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,165
      ณ วันที่ : 12 ตค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป         view : 621
      ณ วันที่ : 11 ตค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 9. รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 24 ตำแหน่ง         view : 1,290
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน         view : 1,598
      ณ วันที่ : 10 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 11. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและนักเทคนิคการแพทย์         view : 1,513
      ณ วันที่ : 14 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป         view : 1,337
      ณ วันที่ : 27 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 13. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ          view : 1,263
      ณ วันที่ : 26 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 พค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 14. ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ         view : 1,219
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 15. ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง         view : 1,156
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,195
      ณ วันที่ : 24 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 17. ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ         view : 1,137
      ณ วันที่ : 23 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 18. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ         view : 1,120
      ณ วันที่ : 11 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 19. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,242
      ณ วันที่ : 08 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 20. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ         view : 1,104
      ณ วันที่ : 07 มีค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 21. ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง          view : 1,099
      ณ วันที่ : 02 มีค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ         view : 1,116
      ณ วันที่ : 23 กพ. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 23. รับย้าย/รับโอนข้าราชการ         view : 1,490
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 24. ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง          view : 1,096
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 25. ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์         view : 1,095
      ณ วันที่ : 28 มค. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 26. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน กำกับและประเมินผลโครงการ          view : 1,093
      ณ วันที่ : 26 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 27. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป         view : 1,101
      ณ วันที่ : 18 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 28. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว          view : 1,096
      ณ วันที่ : 18 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 29. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก         view : 1,118
      ณ วันที่ : 14 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 30. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป         view : 1,104
      ณ วันที่ : 10 มค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th