แบบฟอร์มทางการเงิน

 1. แบบฟอร์มเบิกจ่ายงานการเงิน         view : 192
      ณ วันที่ : 21 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม         view : 55
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง         view : 62
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. คำขอทำหนังสือรับรอง         view : 56
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online         view : 45
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. แบบควบคุมการเบิก-จ่ายเงิน งบประมาณ/เงินนอกฯ         view : 58
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740