ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน จ.เชียงใหม่

Prev1 2
 31. งบประมาณที่ สสจ.ชม ได้รับโอนจาก สปสช. ปีงบประมาณ 57 ณ 31 มีนาคม 57         view : 176
      ณ วันที่ : 03 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 32. งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 57         view : 182
      ณ วันที่ : 03 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 33. งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ สสอ. ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 57         view : 250
      ณ วันที่ : 03 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 34. งบประมาณที่ สสจ.ชม โอนให้ รพ. ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม 57         view : 134
      ณ วันที่ : 03 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 35. สรุปงบประมาณที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนให้หน่วยบริการ ณ 27 มีนาคม 57         view : 126
      ณ วันที่ : 02 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 36. สรุปงบประมาณที่ สสจ.ชม โอนให้ รพ.สต. ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึง 27 ก.พ. 57         view : 148
      ณ วันที่ : 28 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 37. สรุปงบประมาณที่ สสจ.เชียงใหม่ โอนให้ สสอ. ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึง 27 ก.พ. 57         view : 136
      ณ วันที่ : 28 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 38. สรุปงบประมาณที่ สสจ.เชียงใหม่ โอนให้ โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึง 27 ก.พ. 57         view : 140
      ณ วันที่ : 28 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 39. สรุปงบประมาณที่ สปสช. โอนให้หน่วยบริการโดยตรงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึง 13 ก.พ. 57         view : 148
      ณ วันที่ : 28 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 40. สรุปงบประมาณ ที่ สสจ.เชียงใหม่ ได้รับ จาก สปสช. ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ถึง 27 ก.พ. 57         view : 136
      ณ วันที่ : 28 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740