ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน จ.เชียงใหม่

1 2 Next
 1. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 มิถุนายน 2559         view : 710
      ณ วันที่ : 22 กค. 59   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 พฤษภาคม 2559         view : 445
      ณ วันที่ : 09 มิย. 59   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 เมษายน 2559         view : 439
      ณ วันที่ : 18 พค. 59   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559         view : 391
      ณ วันที่ : 10 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 เมย. 59   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 มีนาคม 2559         view : 391
      ณ วันที่ : 08 เมย. 59   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 ธ.ค. 2558         view : 397
      ณ วันที่ : 15 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 7. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 พ.ย. 2558         view : 407
      ณ วันที่ : 03 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 8. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 ต.ค. 2558         view : 379
      ณ วันที่ : 20 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 9. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 ก.ย. 2558         view : 387
      ณ วันที่ : 08 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 10. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ส.ค. 2558         view : 406
      ณ วันที่ : 01 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 11. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ก.ค. 2558         view : 367
      ณ วันที่ : 04 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 12. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 มิ.ย. 2558         view : 386
      ณ วันที่ : 10 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 13. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 พ.ค. 2558         view : 393
      ณ วันที่ : 04 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 14. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 เม.ย. 2558         view : 400
      ณ วันที่ : 27 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 15. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 มี.ค. 2558         view : 412
      ณ วันที่ : 07 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 16. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 28 ก.พ. 2558         view : 381
      ณ วันที่ : 11 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 17. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ม.ค. 2558         view : 354
      ณ วันที่ : 05 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 18. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ธ.ค. 2557         view : 386
      ณ วันที่ : 20 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 19. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 พ.ย. 2557         view : 396
      ณ วันที่ : 23 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 20. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ต.ค. 2557         view : 354
      ณ วันที่ : 11 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 21. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2557         view : 388
      ณ วันที่ : 06 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 22. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2557         view : 353
      ณ วันที่ : 04 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 23. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557         view : 364
      ณ วันที่ : 07 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 24. ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2557         view : 370
      ณ วันที่ : 09 กค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 25. งบประมาณที่ สสจ.ชม ได้รับโอนจาก สปสช. ปีงบประมาณ 57 ณ 31-5- 57         view : 358
      ณ วันที่ : 13 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 26. งบประมาณที่ หน่วยบริการได้รับ ณ วันที่ 31 - 5 - 57         view : 398
      ณ วันที่ : 08 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 27. งบประมาณที่ สสจ.ชม ได้รับโอนจาก สปสช. ปีงบประมาณ 57 ณ 30 เมษายน 57         view : 354
      ณ วันที่ : 08 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 28. งบประมาณที่ หน่วยบริการ ได้รับ ณ วันที่ 30 เมษายน 57         view : 356
      ณ วันที่ : 08 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 29. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 57 สปสช. โอนให้ รพ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557         view : 358
      ณ วันที่ : 03 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 30. รายละเอียดการจัดสรรเงินล่วงหน้าให้ รพ. ปีงบประมาณ 2557 ณ 31 มีนาคม 57         view : 347
      ณ วันที่ : 03 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740