งานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน

 1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับ และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (TEMSA)         view : 27
      ณ วันที่ : 13 มิย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 2. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(27 พค. 65)         view : 88
      ณ วันที่ : 01 มิย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับและหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (TEMSA)          view : 327
      ณ วันที่ : 31 พค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 4. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ(พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565)          view : 1,161
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 5. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 1,109
      ณ วันที่ : 25 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 6. แจ้งให้ส่งคืนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (พฤษภาคม รอบสอง และมิถุนายน รอบแรก-รอบสอง 2564)          view : 1,103
      ณ วันที่ : 25 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 7. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน รอบแรก 2564)          view : 1,095
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กพ. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 8. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ(พฤษภาคม - กันยายน 2564)         view : 1,088
      ณ วันที่ : 07 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กพ. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th