นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
   แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูล ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
   โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
      สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
2
 
 Last Month
33
 
 This Year
71
 
 Last Year
434
 
 All
363,594
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รา....        ทรัพยากรบุคคล02 มีค. 64  [ view : 43 ]
  การขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำ....        งานก่อสร้างและพัสดุ23 กพ. 64  [ view : 131 ]
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคร....        ทรัพยากรบุคคล22 กพ. 64  [ view : 515 ]
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว....        ทรัพยากรบุคคล15 กพ. 64  [ view : 1,205 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ....        ทรัพยากรบุคคล11 กพ. 64  [ view : 705 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ....        ทรัพยากรบุคคล03 กพ. 64  [ view : 1,098 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 256....        ทันตสาธารณสุข : 01 มีค. 64  [ view : 35 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_....        ประกันสุขภาพ : 25 กพ. 64  [ view : 17 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (....        ยุทธศาสตร์ : 19 กพ. 64  [ view : 121 ]
  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์....        คุ้มครองผู้บริโภคฯ : 23 กพ. 64  [ view : 109 ]
  ประชุมZoomชี้แจงงานผู้สูงอายุวันที่23กพ64....        ส่งเสริมสุขภาพ : 23 กพ. 64  [ view : 216 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM....        ประกันสุขภาพ : 23 กพ. 64  [ view : 18 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA ไตรมาส 1_ 2564        สสอ.แม่ออน23 ธค. 63  [ view : 191 ]
  ITA ไตรมาส 1 ปี 2564 สสอ.เมืองเชียงใหม่....        สสอ.เมืองเชียงใหม่15 ธค. 63  [ view : 141 ]
  ITA สำนนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด ปี 2564....        สสอ.ฮอด26 พย. 63  [ view : 217 ]
  ITA ปี 2564 ไตรมาส 1 แม่แตง....        สสอ.แม่แตง21 ธค. 63  [ view : 89 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ปี 2564....        สสอ.แม่ออน16 ธค. 63  [ view : 264 ]
  ITA สสอ.อมก๋อย ปี 2564        สสอ.อมก๋อย22 ธค. 63  [ view : 131 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ25 กพ. 64  [ view : 24 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มค. 64  [ view : 123 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัด....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มค. 64  [ view : 68 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผู้ป่วยนอก-อุ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ05 มค. 64  [ view : 107 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 ธค. 63  [ view : 108 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ14 ธค. 63  [ view : 110 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 686 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 389 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 370 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 332 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 362 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 337 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ25 มค. 64  [ view : 71 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        วราภัสร์ ลังกากาศ13 มค. 64  [ view : 52 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ18 ธค. 63  [ view : 67 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ09 พย. 63  [ view : 115 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ส.ค.2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ04 ตค. 63  [ view : 96 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ22 กย. 63  [ view : 99 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มค.64        ลักขณา คำปวน16 กพ. 64  [ view : 21 ]
  งบทดลอง ธค.63        ลักขณา คำปวน13 มค. 64  [ view : 60 ]
  งบทดลอง พย.63        ลักขณา คำปวน18 ธค. 63  [ view : 87 ]
  งบทดลอง ตค.63        ลักขณา คำปวน23 พย. 63  [ view : 86 ]
  งบทดลอง กย 63        ลักขณา คำปวน14 ตค. 63  [ view : 139 ]
  งบทดลอง สค.63        ลักขณา คำปวน16 กย. 63  [ view : 131 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า "ปั่นนำใจ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 กพ. 64  [ view : 20 ]
  เชิญชวนใช้บริการสินเชื้อธนาคารออมสิน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 กพ. 64  [ view : 116 ]
  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื้อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 กพ. 64  [ view : 126 ]
  เรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 กพ. 64  [ view : 31 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิท....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 กพ. 64  [ view : 59 ]
  สำนักงานเลขานุการ กรมการแพทย์เวียนรายการหนังสือ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กพ. 64  [ view : 40 ]
  สำนักปลัดการท่องเที่ยวและกี่ฬาแจ้งเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กพ. 64  [ view : 27 ]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการสำนักงานเลขาว....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กพ. 64  [ view : 27 ]
  การให้บริการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กพ. 64  [ view : 32 ]
  เชิญชวนซื้อของรางวัลทั่วไปร้านมัจฉลากาชาด....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กพ. 64  [ view : 73 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 459 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 611 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 262 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 561 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 486 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 380 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 395 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 487 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 554 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 519 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 492 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1009 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 767 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1179 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 823 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1105 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 2024 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 818 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 150 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 172 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 203 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 312 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 320 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 552 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 451 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 364 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 332 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :17 สค. 63  [ view : 410 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 1272 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 1062 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 514 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 715 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 1440 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1168 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1777 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1457 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1624 ]
  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 64  [ view : 109 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหาร....        นายพิรุณ อินตา  :25 มค. 64  [ view : 393 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหาร....        นายพิรุณ อินตา  :18 มค. 64  [ view : 264 ]
  รับสมัครบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :17 ธค. 63  [ view : 806 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยปีงบ2563(ต.ค62-ก.ย63)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :30 พย. 63  [ view : 166 ]
  วิธีตรวจยาฆ่าแมลงและptt.ตรวจสารปนเปื้อนปี63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :05 ตค. 63  [ view : 177 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :12 ตค. 63  [ view : 439 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และผลการสืบราคาค่าส่งตรว....        นายพิรุณ อินตา  :25 กย. 63  [ view : 418 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :10 กย. 63  [ view : 1692 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :25 สค. 63  [ view : 197 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0164และ C....        งานประกันสุขภาพ  :25 กพ. 64  [ view : 17 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนม.ค. 6....        งานประกันสุขภาพ  :23 กพ. 64  [ view : 18 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนม.ค. 64....        งานประกันสุขภาพ  :23 กพ. 64  [ view : 23 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม 2....        งานประกันสุขภาพ  :04 กพ. 64  [ view : 63 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชน....        งานประกันสุขภาพ  :18 มค. 64  [ view : 128 ]
  ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_....        งานประกันสุขภาพ  :17 กพ. 64  [ view : 44 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว รอบเก็บตก ปีงบประมาณ 2563....        งานประกันสุขภาพ  :15 กพ. 64  [ view : 41 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค. 63....        งานประกันสุขภาพ  :27 พย. 63  [ view : 183 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_Angiogram เดือนมกราคม 256....        งานประกันสุขภาพ  :11 กพ. 64  [ view : 48 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนพฤศจิกายน 2563 (เฉ....        งานประกันสุขภาพ  :11 กพ. 64  [ view : 32 ]
  แนวทางปรับเปลียนอายุการให้วัคซีน MMR2 เป็น 1 ปี 6 เดือน ....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :04 พย. 63  [ view : 188 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 1000 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 217 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 277 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 149 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 737 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 211 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 794 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 252 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 199 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มีค. 64  [ view : 35 ]
  แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( Chiang....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 64  [ view : 114 ]
  สถานการณ์การจัดระบบบริการทันตกรรมในช่วง การแพร่ระบาดของเชื้อ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 64  [ view : 77 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พค. 63  [ view : 994 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 ธค. 63  [ view : 243 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 ธค. 63  [ view : 218 ]
  สรุปผลการเยี่ยมพื้นที่เรื่องการดำเนินงานสุขภาพช่องปาก Fee Sc....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 ธค. 63  [ view : 174 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 ธค. 63  [ view : 260 ]
  เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ"ยิ้มสวย เสียงใส"....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 ธค. 63  [ view : 240 ]
  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 ธค. 63  [ view : 274 ]
  ประชุมZoomชี้แจงงานผู้สูงอายุวันที่23กพ64....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 กพ. 64  [ view : 216 ]
  แนวทางการทำงานผู้สูงอายุและLTCปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 กพ. 64  [ view : 234 ]
  นำเสนอZOOMชี้แจงแนวทางการทำงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 กพ. 64  [ view : 165 ]
  แบบเก็บข้อมูลตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์รอบเดือนกุมภาพันธ์ ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :02 กพ. 64  [ view : 38 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :02 กพ. 64  [ view : 50 ]
  แนวทางการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หญิงหลังคลอดและ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :20 มค. 64  [ view : 131 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :08 ธค. 63  [ view : 165 ]
  บทบาทCMกำกับติดตามนักบริบาลและแบบฟอร์มCarePlanมหาดไทย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 ธค. 63  [ view : 399 ]
  หนังสือแจ้งแนวทางการทำงานร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจังหว....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :03 พย. 63  [ view : 896 ]
  รายละเอียดอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :28 ตค. 63  [ view : 1229 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :19 กพ. 64  [ view : 121 ]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :22 กพ. 64  [ view : 49 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 กพ. 64  [ view : 110 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :29 มค. 64  [ view : 226 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :18 มค. 64  [ view : 222 ]
  คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5836/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรร....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :05 มค. 64  [ view : 571 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 ธค. 63  [ view : 158 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :22 ธค. 63  [ view : 229 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน....        MissPhraeophan Punchaidee  :21 ธค. 63  [ view : 143 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 พย. 63  [ view : 265 ]
  รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต....        -ทรัพยากร -  :18 มค. 64  [ view : 351 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงชำนาญการพิเศษ....        -ทรัพยากร -  :08 มค. 64  [ view : 463 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ (รอ....        -ทรัพยากร -  :18 ธค. 63  [ view : 1181 ]
  การจัดทำ Samrt ก.พ.7        -ทรัพยากร -  :01 ธค. 63  [ view : 656 ]
  ขออนุมัติแผนกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนั....        -ทรัพยากร -  :26 พย. 63  [ view : 172 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 920 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :24 กย. 63  [ view : 2210 ]
  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :07 พย. 63  [ view : 792 ]
  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำน....        -ทรัพยากร -  :09 ตค. 63  [ view : 764 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว....        -ทรัพยากร -  :08 ตค. 63  [ view : 457 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1718 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 723 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2477 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1009 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1356 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 888 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1832 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 1009 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1223 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 1075 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 467 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 537 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 944 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 941 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 1015 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1625 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1386 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1405 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1482 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1365 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 5241 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 2008 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1268 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1626 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1542 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1393 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1347 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1895 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1584 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 2134 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 188 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 373 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 929 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 880 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 844 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 866 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 879 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 722 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 1299 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1745 ]
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การ....        กลุ่มงานนิติการ  :21 ตค. 63  [ view : 403 ]
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ผลิต ใบอนุญาตผลิต....        กลุ่มงานนิติการ  :13 สค. 63  [ view : 445 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มงานนิติการ  :17 มิย. 63  [ view : 338 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มงานนิติการ  :20 ธค. 62  [ view : 311 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :25 ตค. 62  [ view : 338 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :17 ตค. 62  [ view : 611 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 408 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 448 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 528 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 581 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 กพ. 64  [ view : 615 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 กพ. 64  [ view : 121 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :17 สค. 63  [ view : 272 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 สค. 63  [ view : 263 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 กค. 63  [ view : 267 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 400 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 1679 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 624 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 316 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มค. 63  [ view : 847 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740