นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
   แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูล ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
   โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
      สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์
      คอมพิวเตอร์ ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
   เกณฑ์ราคากลางของระบบกล้อง
      โทรทัศน์วงจรปิด ปี 2564
     (ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 64)
 
จำนวนผู้เข้าชม
   
 
   
     

  ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีน  

  Announce for foreign nationals
   - The link to submit your information to request an appointment for Covid vaccination is available.
   Please click the link here to take you to the page.   Click here
  - Guide for Vaccination for Foreigners Residing in Chiangmai available in English language,
   deutsche Sprache, 日本語, 中文, 한국어   Click here
  - Guidelines For COVID-19 Vaccination Requests From Foreigners Residing in Chiang Mai Province   Click here
  - Guidelines For Checking Vaccination Status (For Registered Foreigners Only)  Click here
  - Guideline for Traveler arriving in Chiang Mai Province   Click here
  - แนวทางการเข้าจังหวัดเชียงใหม่  Click here
  - FAQ COVID-19 Vaccination   Click here
   - Guidelines COVID-19 Vaccination for Foreign Residents of Chiang Mai   Click here
   - 6th Registration of COVID-19 Vaccination for 5 target groups who have an urgent need to travel abroad in 2021
           (ลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับวัคซีน COVID-19 ครั้งที่ 6 ที่มีเหตุจำเป็นเดินทางไปต่างประเทศในปี 2564)   Click here
  สำหรับนักเรียน/นักศึกษา 
  - สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และประสงค์ฉีด Pfizer ทั้งเข็ม 1 และ เข็ม 2
     คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
  สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น 
  - ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน MODERNA สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น
     คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ....        ทรัพยากรบุคคล01 ธค. 64  [ view : 243 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ....        ทรัพยากรบุคคล30 พย. 64  [ view : 215 ]
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย....        ทรัพยากรบุคคล22 พย. 64  [ view : 521 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้าง....        ทรัพยากรบุคคล22 พย. 64  [ view : 284 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร....        ทรัพยากรบุคคล17 พย. 64  [ view : 481 ]
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่ว....        ทรัพยากรบุคคล11 พย. 64  [ view : 335 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประ....        ประกันสุขภาพ : 03 ธค. 64  [ view : 4 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต....        ประกันสุขภาพ : 03 ธค. 64  [ view : 3 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกัน....        ประกันสุขภาพ : 03 ธค. 64  [ view : 6 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่....        ทรัพยากรบุคคล : 01 ธค. 64  [ view : 116 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_....        ประกันสุขภาพ : 23 พย. 64  [ view : 67 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมใ....        ควบคุมโรคไม่ติดต่อ : 30 พย. 64  [ view : 33 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ไตรมาส 4_2564        สสอ.สันกำแพง02 กย. 64  [ view : 167 ]
  ITA สสอ.อมก๋อย ปี 2564        สสอ.อมก๋อย22 ธค. 63  [ view : 1,254 ]
  ITA ไตรมาส 4 ปี 2564 สสอ.เมืองเชียงใหม่....        สสอ.เมืองเชียงใหม่02 กย. 64  [ view : 117 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ปี 2564....        สสอ.แม่ออน16 ธค. 63  [ view : 1,307 ]
  ITA สำนนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด ปี 2564....        สสอ.ฮอด26 พย. 63  [ view : 1,133 ]
  ITA ปี 2564 ไตรมาส 4 แม่แตง....        สสอ.แม่แตง01 กย. 64  [ view : 102 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ22 พย. 64  [ view : 36 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พย. 64  [ view : 36 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 พย. 64  [ view : 62 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ07 ตค. 64  [ view : 158 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 กย. 64  [ view : 118 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำค....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 กย. 64  [ view : 143 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 1,111 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,053 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,070 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,066 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,047 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,062 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์16 พย. 64  [ view : 25 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน สิงหาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์07 ตค. 64  [ view : 68 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564....        วราภัสร์ ลังกากาศ27 สค. 64  [ view : 113 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มิถุนายน 2564....        วราภัสร์ ลังกากาศ27 สค. 64  [ view : 102 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564....        วราภัสร์ ลังกากาศ27 สค. 64  [ view : 62 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน เมษายน 2564....        วราภัสร์ ลังกากาศ18 มิย. 64  [ view : 1,058 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ตค.64        ลักขณา คำปวน16 พย. 64  [ view : 18 ]
  งบทดลอง กย 64        ลักขณา คำปวน14 ตค. 64  [ view : 47 ]
  งบทดลอง สค.64        ลักขณา คำปวน15 กย. 64  [ view : 93 ]
  งบทดลอง กค.64        ลักขณา คำปวน13 สค. 64  [ view : 1,070 ]
  งบทดลอง มิย. 64        ลักขณา คำปวน16 กค. 64  [ view : 1,051 ]
  งบทดลอง พค.64        ลักขณา คำปวน16 มิย. 64  [ view : 1,036 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเมตตาเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 พย. 64  [ view : 30 ]
  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 พย. 64  [ view : 21 ]
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กท....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 พย. 64  [ view : 17 ]
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งติดต่องานสารบรรณอิเล็กทรนิกส์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 พย. 64  [ view : 19 ]
  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 พย. 64  [ view : 16 ]
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 พย. 64  [ view : 19 ]
  บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทเอเชียประกันภัย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 64  [ view : 42 ]
  มหาลัยวิทยาการกี่ฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไป....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 64  [ view : 17 ]
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 64  [ view : 16 ]
  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อขแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 พย. 64  [ view : 13 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 33 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 1090 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 1092 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 1070 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1117 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1062 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1117 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1086 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 1089 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1065 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 1134 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1134 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1079 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1108 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1074 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1099 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1108 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1249 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1072 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 1095 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1046 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 1105 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 1060 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 1077 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 1059 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 1070 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 1080 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :17 สค. 63  [ view : 1171 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 1090 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 1098 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 1106 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 1071 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 1150 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1146 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1128 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1152 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1196 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 พย. 64  [ view : 38 ]
  หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง....        นายพิรุณ อินตา  :28 ตค. 64  [ view : 76 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :18 ตค. 64  [ view : 476 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :08 ตค. 64  [ view : 247 ]
  ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคาย....        นายพิรุณ อินตา  :07 ตค. 64  [ view : 98 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :01 ตค. 64  [ view : 824 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565....         :01 ตค. 64  [ view : 202 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2565....        นายพิรุณ อินตา  :27 สค. 64  [ view : 367 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565....        นายพิรุณ อินตา  :11 สค. 64  [ view : 1539 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565....         :11 สค. 64  [ view : 1151 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกาย....        งานประกันสุขภาพ  :03 ธค. 64  [ view : 4 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :03 ธค. 64  [ view : 3 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกันยายน 2564 (เฉพา....        งานประกันสุขภาพ  :03 ธค. 64  [ view : 6 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1064และ C....        งานประกันสุขภาพ  :23 พย. 64  [ view : 67 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 6....        งานประกันสุขภาพ  :24 พย. 64  [ view : 22 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค. 64....        งานประกันสุขภาพ  :24 พย. 64  [ view : 25 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค. 64....         :24 พย. 64  [ view : 18 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนตุลาคม 2564....        งานประกันสุขภาพ  :19 พย. 64  [ view : 49 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2....        งานประกันสุขภาพ  :04 พย. 64  [ view : 51 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2564 เดือนกันยาย....        งานประกันสุขภาพ  :18 พย. 64  [ view : 37 ]
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :23 กย. 64  [ view : 401 ]
  สสจ.เชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคัดกรองเชิงรุก ณ ตล....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 มิย. 64  [ view : 1304 ]
  แนวทางปรับเปลียนอายุการให้วัคซีน MMR2 เป็น 1 ปี 6 เดือน ....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :04 พย. 63  [ view : 1070 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 1145 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 1086 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 1065 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 1057 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 1117 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 1056 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 1074 ]
  แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรม ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :29 พย. 64  [ view : 27 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2-2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 พย. 64  [ view : 89 ]
  สรุปพื้นที่รับย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัดเข้าจังหวัดเชียงใหม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 พย. 64  [ view : 71 ]
  แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ เพื่อการรักษาทางทั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พย. 64  [ view : 89 ]
  รับรองรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พย. 64  [ view : 58 ]
  แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พย. 64  [ view : 66 ]
  การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 บริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พย. 64  [ view : 38 ]
  การส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พย. 64  [ view : 35 ]
  ความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับนโยบายเปิดประเทศ ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พย. 64  [ view : 32 ]
  แบบสำรวจข้อมูลการให้บริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :05 พย. 64  [ view : 69 ]
  สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 พย. 64  [ view : 41 ]
  แบบฟอร์มการลงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าร....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 พย. 64  [ view : 26 ]
  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :14 ตค. 64  [ view : 79 ]
  ไฟล์ประชุมZOOMชี้แจงการดำเนินงานผู้สูงอายุปี2565โดยศอ.1เชียง....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :13 กย. 64  [ view : 232 ]
  ขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเส....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :10 กย. 64  [ view : 107 ]
  เอกสารการติดตามการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :26 สค. 64  [ view : 123 ]
  ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom Meeting "เคล็....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :17 สค. 64  [ view : 1221 ]
  แบบบันทึกข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :21 กค. 64  [ view : 1254 ]
  เอกสารประกอบการนิเทศวัยเรียน64....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :11 กค. 64  [ view : 1100 ]
  ประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยร....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :11 กค. 64  [ view : 1052 ]
  สำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติงา....        MissPhraeophan Punchaidee  :13 กย. 64  [ view : 516 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กว....        MissWanthana Tanaset  :17 พย. 64  [ view : 159 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั....         :11 พย. 64  [ view : 83 ]
  แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 พย. 64  [ view : 111 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียง....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :26 ตค. 64  [ view : 134 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเ....        MissWanthana Tanaset  :05 ตค. 64  [ view : 178 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (....        MissPhraeophan Punchaidee  :01 ตค. 64  [ view : 124 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั....        MissWanthana Tanaset  :29 กย. 64  [ view : 198 ]
  รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบ....        MissPhraeophan Punchaidee  :22 กย. 64  [ view : 1951 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเ....        MissWanthana Tanaset  :16 กย. 64  [ view : 250 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้า....        -ทรัพยากร -  :01 ธค. 64  [ view : 116 ]
  เอกสารสำหรับโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทร....        -ทรัพยากร -  :29 พย. 64  [ view : 77 ]
  รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต....        -ทรัพยากร -  :18 มค. 64  [ view : 1285 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (ส่งผลงานประเมินผลงาน)....        -ทรัพยากร -  :08 ตค. 64  [ view : 599 ]
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนา....        -ทรัพยากร -  :26 สค. 64  [ view : 835 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ....        -ทรัพยากร -  :20 สค. 64  [ view : 1479 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขอรับเงินประจำตำแหน่ง....        -ทรัพยากร -  :23 สค. 64  [ view : 1638 ]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ....        -ทรัพยากร -  :11 พค. 64  [ view : 1265 ]
  การดำเนินการจัดทำผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1....        -ทรัพยากร -  :11 พค. 64  [ view : 1187 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :30 เมย. 64  [ view : 1351 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 1102 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 1076 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :18 ธค. 60  [ view : 1132 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1065 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 พย. 60  [ view : 1095 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :17 ตค. 60  [ view : 1049 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :24 พค. 60  [ view : 1098 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :01 พค. 60  [ view : 1083 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1092 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :21 เมย. 60  [ view : 1069 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 1092 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 1079 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 1250 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 1065 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 1090 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1083 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1194 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1109 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1072 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1077 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1359 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1090 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1077 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1113 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1061 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1097 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1100 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1117 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1066 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1111 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 46 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 1149 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1066 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1067 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 1126 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 1072 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1080 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1081 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1064 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1078 ]
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 ตค. 63  [ view : 1308 ]
  แนวทางการจัดทำสัญญานักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนชท....        กลุ่มกฎหมาย  :13 พค. 64  [ view : 1108 ]
  คู่มือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเ....        กลุ่มกฎหมาย  :30 เมย. 64  [ view : 1109 ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส....        กลุ่มกฎหมาย  :02 เมย. 64  [ view : 1189 ]
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ผลิต ใบอนุญาตผลิต....        กลุ่มกฎหมาย  :13 สค. 63  [ view : 1283 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 มิย. 63  [ view : 1079 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มกฎหมาย  :20 ธค. 62  [ view : 1078 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 62  [ view : 1073 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มกฎหมาย  :17 ตค. 62  [ view : 1077 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มกฎหมาย  :13 มิย. 62  [ view : 1088 ]
  ตรวจสอบข้อร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :19 พย. 64  [ view : 35 ]
  แบบประเมิน สุขภาพจิตและสารเสพติด และ Mental Health Check in....        นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  :28 ตค. 64  [ view : 53 ]
  [วันที่ 22 ก.ค. 2564] การติดตามการเร่งรัด การขึ้นทะเบียนและจ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :22 กค. 64  [ view : 1069 ]
  [วันที่ 21 ก.ค. 2564] การติดตามการเร่งรัด การขึ้นทะเบียนและจ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :21 กค. 64  [ view : 1071 ]
  [วันที่ 20 ก.ค. 2564] การติดตามการเร่งรัด การขึ้นทะเบียนและจ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :20 กค. 64  [ view : 1124 ]
  [วันที่ 19 ก.ค. 2564] การติดตามการเร่งรัด การขึ้นทะเบียนและจ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :19 กค. 64  [ view : 1062 ]
  [วันที่ 18 ก.ค. 2564] การติดตามการเร่งรัด การขึ้นทะเบียนและจ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :19 กค. 64  [ view : 1079 ]
  [วันที่ 17 ก.ค. 2564] การติดตามการเร่งรัด การขึ้นทะเบียนและจ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :19 กค. 64  [ view : 1135 ]
  [วันที่ 16 ก.ค. 2564] การติดตามการเร่งรัด การขึ้นทะเบียนและจ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 กค. 64  [ view : 1107 ]
  [วันที่ 15 ก.ค. 2564] การติดตามการเร่งรัด การขึ้นทะเบียนและจ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 กค. 64  [ view : 1094 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740