จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.ดอยเต่า) -รถพยาบาล (ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

งบประมานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสอ.ดอยสะเก็ด) -รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

งบประมานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.เชียงใหม่) -รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

งบประมานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.สันป่าตอง)-โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ชนาดไม่น้อยกว่า 13000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.สันป่าตอง)-เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.อมก๋อย)-เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องวัดความดันตาแบบไม่สำผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.วัดจันทร์ฯ)-รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี” ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กจำนวน 1 คัน

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.วัดจันทร์ฯ)-รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.วัดจันทร์ฯ)-รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักตามมาตรฐานแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้สำหรับรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60000 ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60000 ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องกระุต้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.วัดจันทร์ฯ)-เตียงผู้ปวยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 1 เตียง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.สารภี) -เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.สารภี) -เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.สารภี) -เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ Dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.สารภี) -เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.สารภี) รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.จอมทอง) -เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.จอมทอง) -เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.จอมทอง) -เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ Dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.จอมทอง) -เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.ดอยหล่อ) -เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.ฝาง) -เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.ฝาง) -เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ (รพ.ฝาง) -เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ Dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ฝาง) -เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

งบประมานงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)