หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557 [ วันที่ 13 ธค. 56 ]


         การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2556 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200