หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว [ วันที่ 12 ธค. 56 ]


         ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขขอขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาจิต มอบสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม กันหนาว  เวชภัณช์ยา  นำ้ดื่ม. อาหารกระป๋อง.  ทางชมรมได้ปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยวัดจันทร์ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2556 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200