หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  อบรมการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและการใช้MVA(Prevention of unsafe abortion from D&C by MVA)11-13ธค56ณ โรงแรมริมกก เชียงราย [ วันที่ 12 ธค. 56 ]


         สำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและการใช้ Manual vacuum aspiration (Prevention of unsafe abortion :From D&C To MVA) ระหว่างวันที่11-13 ธันวาคม2556 ณ โรงแรมริมกก เชียงราย จัดโดยมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุของสตรี(แห่งประเทศไทย) ,สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยทุนสนับสนุนจาก สสส. เพื่อเพิ่มศักยภาพแพทย์และพยาบาลจากรพช.เชียงใหม่...

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2556 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200