หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่(คพสจ.)ครั้งที่ ๒_๕๗ [ วันที่ 11 ธค. 56 ]


                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่(คพสจ.)ครั้งที่ ๒_๕๗  ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ณ โรงแรมวินเพลส
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.-  ประชุมคณะอนุกรรมการฯ    
                                  Regulator/Provider/SupportorBoard)   
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.-ประชุมคณะกรรมการคพสจ.                                                        

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2556 โดย : นาง วรารักษ์  ใจชื้น [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200