หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การชี้แจงการดำเนินงานและบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน โรงเรียน อสม. จังหวัดเชียงใหม่ วันที่25 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 11 ธค. 56 ]


         กำหนดการ
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.00 น. เปิดการประชุม โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
10.00-10.30 น.พิธีลงนามในกหารบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคม อสม. จังหวัดเชียงใหม่กับพื้นที่ดำเนินงาน ปี 2556และ2557 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.30 น. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียน อสม. จังหวัดเชียงใหม่
11.30-12.00 น. สรุปการประชุมและปิดการประชุม

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2556 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200