หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลงานการแพทย์แผนไทยในระบบบริการ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  [ วันที่ 11 ธค. 56 ]


         ตารางการอบรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 สำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.45 น. ทิศทางการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย 
                      ปีงบประมาณ 2557
09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00-15.00 น. การตรวจสอบด้วยโปรแกรม
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.15 น. การแก้ไขการบันทึกข้อมูล
16.15-16.45 น. ซักถามปัญหา
                      ปิดการประชุม

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2556 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200