หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว [ วันที่ 11 ธค. 56 ]


         ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หนังสือ  ทางชมรมได้นำสิ่งของที่ท่านร่วมบริจาค ปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษจิกายน 2556 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2556 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200