หน้าแรก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 30 มค. 66 ]


         วันที่ 29 มกราคม 2566 นายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบรางวัล ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น 56 คน (ชาย 27 คน หญิง 29 คน) จาก 16 โรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถ ด้านการร้อง การเต้น และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คน  (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) เพื่อเข้าประกวดฯ ระดับภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป โดยมีนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 30 มกราคม 2566 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200