หน้าแรก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 [ วันที่ 30 มค. 66 ]


         วันที่ 30 มกราคม 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด  ในวาระคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 30 มกราคม 2566 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200