หน้าแรก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  โครงการ Kick Off มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 29 มค. 66 ]


          วันที่ 28 มกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดเชียงใหม่ ณ โดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การจัดบูธกิจกรรม การแสดงผู้สูงอายุ การคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน เป็นต้น 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 29 มกราคม 2566 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200