หน้าแรก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ประชุมเครือข่ายHIV CO จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 27 มค. 66 ]


         HIV CO Network Meeting, Chiang Mai Province  Passing on experiences from seniors to juniors  Plan an action to end AIDS in 2030.

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 27 มกราคม 2566 โดย : นางสาว ภัสสรา   ซาลิซส์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200