หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ วันที่ 04 กค. 65 ]


          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลสันทราย ดำเนินการคัดกรองและซักประวัติผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด และผู้ถูกคุมความประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2 คัดกรองปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT) คัดกรองการเจ็บป่วยทางจิตใจ (2Q , 9Q) และพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค จำนวน 57 ราย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 04 กรกฏาคม 2565 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200