หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 02 กค. 65 ]


         วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดยนายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ และคณะเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ ณ หมู่บ้านแม่เอาะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อทบทวนแนวทางในการดูแลผู้ป่วย/การส่งต่อ ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ตลอดจนการขอสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศยานในพื้นที่ (Primary mission) ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับใน อ.แม่แจ่ม สสช. อปท. อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 02 กรกฏาคม 2565 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200