หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 [ วันที่ 01 กค. 65 ]


         วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขายาและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในประเด็นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมแก่ผู้ป่วยยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และทบทวนแผนการดำเนินงาน ปี 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้ได้มีชุมชนที่มีผลการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) ในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน  7 ชุมชนร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีผลการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานในระดับดีเด่น โดยมีนายแพทย์อภิศักดิ์  วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และมีคณะกรรมการทั้ง 8 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 01 กรกฏาคม 2565 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200