หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 [ วันที่ 01 กค. 65 ]


         วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย จัดหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 (พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ จัดถวายเพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ มีต่อพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ อย่างหาที่สุดมิได้

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 01 กรกฏาคม 2565 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200