หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 [ วันที่ 30 มิย. 65 ]


         วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมกาแลสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งประเทศ จำนวน 75 ราย โดยในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 ราย โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลฯ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200