หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 28 มิย. 65 ]


         วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565”  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เกิดชุมชนต้นแบบในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยมี แพทย์หญิงจุฑาภรณ์  มณีวงค์ เป็นประธาน

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200