หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 [ วันที่ 24 มิย. 65 ]


         วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย  มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร  ยอดเรือน  หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 รวมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมจัดนิทรรศการสร้างความรู้ ความตระหนัก ปรับแนวคิด "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อเพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายใหม่ ที่นำมาตรการด้านสาธารณสุขมาใช้แก้ปัญหา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200