หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 1  [ วันที่ 23 มิย. 65 ]


         วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เกิดชุมชนต้นแบบในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยมีนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200