หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ [ วันที่ 22 มิย. 65 ]


          วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และนางพรประภา แกล้วกล้า อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ โดยมีประธานชมรมฯ และเลขานุการชมรมฯ เป็นผู้นำเสนอ และนางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200