หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ วันที่ 22 มิย. 65 ]


         วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 - 17.30 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต 
อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และนางพรประภา แกล้วกล้า 
อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีประธานชมรมฯ และเลขานุการชมรมฯ เป็นผู้นำเสนอ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200