หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด [ วันที่ 22 มิย. 65 ]


         วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต  อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และนางพรประภา แกล้วกล้า  อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด โดยมีประธานชมรมฯ และเลขานุการชมรมฯ เป็นผู้นำเสนอ และจ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี ผู้แทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัตน์ ปาละพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200